Sveriges Ingenjörer

Det här är personerna du behöver träffa i Almedalen

Sveriges Ingenjörer deltar aktivt i samhällsdebatten genom påverkan och opinionsbildning för att visa ingenjörernas bidrag till samhällets utveckling och välfärd. Ett av de forum där vi närvarar är vid Almedalsveckan den 25-28 juni.
Almedalen
2024-03-12

Övre raden från vänster: Ulrika Lindstrand, Per Norlander, Sara Anvarsson, Tara Kadir. Nedre raden från vänster: Josefin Rojas Vazquez, Johan Kreicbergs, Camilla Frankelius, Andreas Nyström. Infälld i mitten: Jens Jacobsson

Vi har flera talespersoner på plats i Visby som kan prata om kompetensförsörjning, hållbar teknikutveckling, STEM, kollektivavtal, ungas teknikintresse, lönebildning, ingenjörskonst, arbetsmiljöfrågor, industri 5.0 och andra frågor som ligger ett ingenjörsförbund i Sverige nära.

Vill du anlita någon av våra talespersoner under Almedalsveckan, boka ett möte eller varför inte ta ett samtal över en glass i hamnen? Hör av dig till projektledare Lotta Ljungqvist: lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se

Våra talespersoner på plats: 

  • Ulrika Lindstrand, förbundsordförande
  • Per Norlander, förste vice förbundsordförande
  • Sara Anvarsson, andre vice förbundsordförande
  • Tara Kadir, Teknologrådets ordförande
  • Josefin Rojas Vazquez, Teknologrådets vice ordförande
  • Jens Jacobsson, förbundsdirektör
  • Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef och ekonomiskpolitisk talesperson
  • Camilla Frankelius, förhandlingschef
  • Andreas Nyström, enhetschef förhandling offentlig sektor

Seminarium under Almedalsveckan

Var i Sverige odlas tjejers teknikintresse?

Det finns en politisk ambition att öka antalet ingenjörer och särskilt antalet kvinnliga ingenjörer. Det bästa sättet är att tidigt väcka barns intresse för matematik, naturvetenskap och teknik och ge dem goda kunskaper i dessa ämnen i grundskolan och gymnasiet.

I rapporten "Var i Sverige odlas tjejernas teknikintresse" kan Sveriges Ingenjörer visa på stora skillnader mellan kommunerna. Vad gör de kommuner som har en hög andel tjejer som går vidare till teknikprogrammet? Vad kan rikspolitiken lära av de kommunala satsningarna? I rapporten finns flera konkreta förslag på vad som behöver göras för att få fler unga kvinnor att söka sig till ingenjörsyrket.

Tid och plats:

Kl 12:15-13:00 den 26 juni 2024.
Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, "Innergården"

Mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

För mer information, kontakta

Till toppen