Sveriges Ingenjörer

Stort intresse för ingenjörernas frågor under Almedalsveckan i Visby

Under två egna seminarier och många möten fördes ingenjörernas frågor ut till beslutsfattare under Almedalsveckan i slutet av juni.
Almedalen
2024-06-28
Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand i mitten; till vänster Åsa Westlund (S), utbildningsutskottet; till höger Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och bitr. arbetsmarknadsminister

Sveriges Ingenjörers ena seminarium arrangerades tillsammans med TechSverige och handlade om hur kollektivavtalens möjligheter i teknikbranschen. Det andra seminariet utgick i från rapporten "Var i Sverige odlas tjejers teknikintresse?" som undersöker hur stor andel tjejer som studerar på tekniska program i landets kommuner.

Var i Sverige odlas tjejers teknikintresse?

Det finns en politisk ambition att öka antalet ingenjörer och särskilt antalet kvinnliga ingenjörer. Det bästa sättet är att tidigt väcka barns intresse för matematik, naturvetenskap och teknik och ge dem goda kunskaper i dessa ämnen i grundskolan och gymnasiet.

På seminariet konstaterade Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, att Sverige har en mycket könssegregerad arbetsmarknad och att ett jämställt arbetsliv i förlängningen är en framgångsfaktor för näringslivet.

– Den här frågan är viktigare på samhällsnivå än vad folk tror. Det blir ett tapp för samhället i stort om få tjejer blir ingenjörer, säger Paulina Brandberg.

Regeringen har beslutat om – men ännu presenterat – en strategi för hur matematiken och naturämnena (det som innefattas i begreppet "STEM") ska lyftas i skolan.

I rapporten "Var i Sverige odlas tjejernas teknikintresse" kan Sveriges Ingenjörer visa på stora skillnader mellan kommunerna. Enköping är en av de kommuner där störst andel tjejer väljer teknikprogrammet som ofta leder till en ingenjörsutbildning.

– Hemligheten är att vi har väldigt engagerade lärare. De har en röd tråd redan från sjuan åttan. Vi jobbar mycket med förebilder framför allt kopplat till arbetsmarknaden, säger Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör i Enköpings kommun.

Matematik måste användas praktiskt

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand konsterade att det behövs en ny syn på skolan integrerar matematik och naturämnnen i undervisningen.

– Det handlar inte enbart om de faktiska kunskaperna man måste få med sig från gymnasiet, utan man måste jobba med den praktiska anknytningen för att man ska förstå vad man ska använda matematiken till tidigt i skolan, säger Ulrika Lindstrand.

Vad gör de kommuner som har en hög andel tjejer som går vidare till teknikprogrammet? Vad kan rikspolitiken lära av de kommunala satsningarna? I rapporten finns flera konkreta förslag på vad som behöver göras för att få fler unga kvinnor att söka sig till ingenjörsyrket.

Se hela STEM-seminariet

Techföretag och kollektivavtal – vilka är möjligheterna och utmaningarna?

Under seminariet konstaterades att techbranschen är den ingenjörsbransch som har minst andel kollektivavtal, men att det håller på att ske en förändring vartefter företagen växer och mognar. När ett stort företag tecknar kollektivavtal kan det sprida sig som ringar på vattnet.

Kollektivavtalen är inte anpassade för techbranschens villkor har det hävdats av tongivande röster. Men under seminariet lyfte flera panelister att kollektavtavtalen leder till förenklingar och besparingar som även mindre företag har stor nytta av. Skalfördelarna är många. Två tydliga exempel var pensionslösningar och arbetstidsmått som kan kräva mycket administration och hindrar överblick över kostnader.

Men där fanns också en diskussion om att många har en föråldrad syn på innehåll och villkor i kollektivavtalen. Stora förändringar har skett de senaste 20 åren, men fortfarande det har inte slagit igenom hos många arbetsgivare. Ett annat sätt att uttrycka detta är att arbetgivare oftast inte väljer bort kollektiavtalen för att de är för dyra.

Se hela seminariet om kollektivavtal i techbranschen

Till toppen