Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse

Avtalsrörelsen 2023 – avtal klart

Nytt löneavtal i industrin ger löneökningar och förstärkt pension. Avtalen ger goda möjligheter för reallöneökningar redan från och med det andra avtalsåret. De ligger även på en nivå som gynnar Sveriges konkurrenskraft.

Frågor och svar om avtalen 2023

Hur din löneökning kommer att bli 2023 går inte att svara på. Har du kollektivavtal har du rätt till ett lönesamtal med din chef där du kan påverka din löneutveckling.

Facket förhandlar lokalt om löneutrymmet på arbetsplatsen.

Du påverkar din löneutveckling genom att i ditt lönesamtal argumentera och förhandla om den löneutveckling som du tycker motsvarar din måluppfyllnad och prestation. Märket är inte ett tak för din löneutveckling.

Märket och skrivningarna i avtalen ska ses som en helhet: de kompletterar varandra och balanserar mellan att den enskilde över tid ska få en god löneutveckling samtidigt som Sverige ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft.

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke till hur parterna tillsammans bedömer den totala löneökningskostnaden för hela Sverige – inte för en enskild individ, bransch eller arbetsgivare. Kollektivavtalens löneavtal innehåller grundläggande principer för lönesättning, att det ska utgå från arbetsplatsens marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningar och individens måluppfyllnad och prestation.

Hur påverkar inflationen ingenjörernas löner?

Inga löneavtal i Sverige innehåller några garantier för kompensation för hög inflation. Det omvända: att en låg inflation ska ge låga individuella löneökningar är inte heller önskvärt. Men det avtalen däremot säger är att om verksamheten går bra ska det ge ordentligt utslag på lönerna.

Vår målsättning är långsiktigt hållbara reala löneökningar som ger medlemmarna mer pengar i plånboken över tid, men att jaga inflationen är inte rätt väg för att uppnå det.

Kollektivavtalen behöver både försvaras och utvecklas

Kollektivavtalen har under många decennier utvecklats till vad de är idag, till exempel tjänstepension, arbetstider, semester, rätten till lönesamtal och föräldralön.

Förhandlingsarbetet handlar både om att behålla och försvara dessa rättighetermen också att utveckla dem. Vill vi föra in nya delar kan motparten kräva att något ska tas bort.

Men även små förändringar och ökad samsyn kring tolkning av innehållet gör stor påverkan på sikt. Förhandlingsarbetet kan upplevas trögrörligt men är icke desto mindre mycket viktigt.

Film: Arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörer

Avtalsrörelsen 2023 – världen, Sverige och arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörer.

Medierapportering om det nya industriavtalet

Ledar- och kröniketexter om det nya industriavtalet

Avtalsförhandlingarna industrisektorn

Avtalsförhandlingar tjänstesektorn (IT-branschen)

Lag & avtal: TechSveriges invit om förenklad förhandlingsskyldighet avvisas

Lokala debattartiklar från Facken inom industrin

Växling av avtalskrav med arbetsgivarna i tjänstesektorn

  • Dagens Industri m fl (via Nyhetsbyrån Direkt): Sveriges Ingenjörer överlämnar bud i löneförhandling
  • Dagens Industri: Parallellt med stigande varseltal råder fortsatt stor kompetensbrist inom flera branscher. Enligt fackförbundet Sveriges ingenjörer speglar efterfrågan inte fullt ut ingenjörernas löneutveckling – ett skäl till att man vill ha en bred skärpning av löneavtalen med arbetsgivare. Läs hela artikeln här

Växling av avtalskrav med arbetsgivarna i industrin

Facken inom industrins avtalsplattform

Till toppen