Sveriges Ingenjörer

EU:s vägval gör stor skillnad för klimat och teknik

EU har förmågan att driva på den tekniska innovation som krävs för att den gröna omställningen ska lyckas. Därför måste Sverige vara aktivt för ett hållbart Europa.
Nyheter
2024-04-19
Sara Anvarsson lyfte bland annat hur framtidens utveckling av AI-handlar om att balansera etik och konkurrenskraft.

Det framhöll Sara Anvarsson som inledningstalade på en EU-debatt med politiker på Europahuset i Stockholm den 19 april.

Sara Anvarsson är andre vice ordförande i Sveriges Ingenjörer och lyfte särskilt hur öppenhet bör vara en tydlig ledstjärna för EU i förhållande till andra handelsblock i en alltmer konkurrensutsatt värld med stora spänningar mellan länder.

– En fråga som ligger oss varmt om hjärtat och dessutom är en ödesfråga för Europa är att öka intresset för de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och yrkena, säger Sara Anvarsson.

Svenska modellen under press

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har fungerat väl med parter som tar ansvar och tecknar kollektivavtal samtidigt som Sverige exempelvis rankas mycket högt på globala innovationsindex.

– Tyvärr ser vi nu hur Sveriges – och även andra nordiska länders – modell utmanas av genomgripande EU-lagstiftning och av företag som inte vill respektera grundläggande rättigheter för anställda som föreningsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar, konstaterar Sara Anvarsson.

De politiker som deltog i debatten var Abir Al-Sahlani (C), Yusuf Aydin (KD), Johan Danielsson (S), Jessica Rosencrantz (M) och Rebecka Le Moine (MP).

EU:s klimatlag ska tillämpas

Debatten kom att handla mycket om det kommande parlamentets uppgifter. I centrum stod den europeiska klimatlagen som nu är framförhandlad och klar och hur nästa mandatperiods parlamentariker måste se till att lagen tillämpas.

Även frågan om den sociala dialogen tog stor plats, särskilt vad gäller Sveriges position i förhållande till EU:s. I förlängningen handlar det om hur den svenska arbetsmarknadsmodellen ska finnas kvar och utvecklas.

Ett snabbväxande samhälleligt område är AI, där många av Sveriges Ingenjörers medlemmar deltar i utvecklingen.

Sara Anvarsson poängterade att EU:s AI-Act försöker hitta ett sätt att reglera AI. Svårigheten handlar om en balans mellan konkurrenskraft och etik som är målsättningen bakom förordningen och det är viktigt att Sverige där engagerar sig i hur förordningen införs och tillämpas.

Arrangörer av debatten var Sveriges Ingenjörer, Finansförbundet, Forena, Handels, Association of Nordic Engineers, Nordic Financial Unions och Nordiska Handelskommittén.

De politiker som deltog i debatten var från vänster Rebecka Le Moine (MP), Johan Danielsson (S), Abir Al-Sahlani (C), Yusuf Aydin (KD) och Jessica Rosencrantz (M).

Till toppen