Sveriges Ingenjörer
25 augusti 2020

Öka takten i omställningen mot fossilfritt samhälle

Låt omstarten av världens ekonomier också bli en grön omstart. 

Sverige ligger långt fram i klimatarbetet och har stora möjligheter att öka exporten av innovativa hållbarhetslösningar, inte minst inom transportområdet. När den akuta krisen är över kommer den globala efterfrågan på klimatsmarta lösningar att snabbt att öka.

  • Satsa mer på bioenergi och cirkulärt nyttjande av resurser. Byggmaterial, förpackningar och drivmedel kan i ökad grad framställas från biomassa.
  • Våga satsa på den framväxande tekniken: batteriteknik, lagring av elenergi och framställning av syntetiska drivmedel eller vätgas t ex.
  • Samhället ska elektrifieras. Vi måste säkerställa tillgången till el genom bättre kapacitet och distribution av energi.

Sveriges produktion av lastbilar och personbilar är viktig för hela samhället, i synnerhet för små teknikintensiva underleverantörer. Vi ser ett paradigmskifte inom såväl transportsektorn som tillverkningsindustrin, som båda står inför en revolution i energianvändning. Sverige – som ett av få länder i världen – har möjlighet att förena en hög teknisk kompetens inom hållbarhetslösningar med en industri som kan utveckla de fossilfria transportmedel som världen efterfrågar.

Styr särskilda satsningar till områden där Sverige når världsklass redan nu för att öka konkurrenskraften ytterligare. Våga även satsa på den framväxande tekniken. Batteriteknik, lagring av elenergi och framställning av syntetiska drivmedel eller vätgas från el är exempel på tekniker som behöver utvecklas vidare genom forskning och demonstrationsprojekt.

Satsa mer på bioenergi och cirkulärt nyttjande av resurser. Byggmaterial, förpackningar och drivmedel kan i ökad grad framställas från biomassa. Produktion av trävaror, papper och kartong kan kompletteras med en ökad produktion av biodrivmedel från skogen. Den kan till exempel ersätta fossila bränslen inom flyget men förutsätter investeringar i produktionsanläggningar i samverkan mellan företag och det offentliga.

Samhället ska elektrifieras. Det gäller transporter men även industriella processer som nu i stor utsträckning använder fossila bränslen. Vi måste säkerställa tillgången till el genom bättre kapacitet och distribution av energi.

Branschernas Färdplaner mot fossilfrihet ska genomföras till stora delar. Regeringen måste göra prioriteringar men också medverka till att de samlade resurserna ökar.

Till toppen