Sveriges Ingenjörer

Färre ingenjörer får utbildning som höjer kompetensen

Allt fler ingenjörer tror att deras kompetens kan vara föråldrad inom tre år. Dessutom uppger bara var fjärde ingenjör att arbetsgivarna tagit initiativ till kompetensutveckling de senaste tre åren.
Nyheter
2024-06-30
– Det här är oroande resultat i en tid då den tekniska utvecklingen går i rasande fart samtidigt som arbetsgivarna uppger att bristen på kompetens är det största problemet, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Det är några av resultaten i en enkätundersökning som Ny Teknik gjort i samarbete med Sveriges Ingenjörer.

Undersökningen visar att andelen ingenjörer som inte anser sig ha tillräcklig kompetens för att klara av sina arbetsuppgifter om tre år nästan har dubblerats sedan en liknande undersökning genomfördes 2021.

– Det här är oroande resultat i en tid då den tekniska utvecklingen går i rasande fart samtidigt som arbetsgivarna uppger att bristen på kompetens är det största problemet, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

De snabba förändringarna sker på många områden som exempelvis digitalisering, automatisering, energiteknik och inte minst artificiell intelligens, där förra årets spetskunskaper redan kan vara inaktuella.

Ingenjörers utbildning prioriteras lågt 

Årets undersökning har jämförts med samma frågor som ställts till ingenjörer 2018 och 2024. De som i undersökningarna svarat att de inte deltagit i någon kompetensutveckling kopplade till arbetsuppgifterna tillfrågades om skälen till att utbildningen inte blivit av de senaste tre åren.

2018 hade 13 procent arbetsgivare som uppgav brist på pengar som skäl. Sex år senare, 2024, hade mer än en fördubbling skett till 28 procent. En ökande andel fick också höra från sin arbetsgivare att det inte finns tid till kompetensutveckling: från 9 procent 2018 till 20 procent 2024. En kraftigt ökande andel hade också arbetsgivare som uppgav att det inte finns något behov av kompetensutveckling: från 9 procent 2018 till 28 procent 2024.

– Ingenjörerna går i spetsen för den tekniska utvecklingen i samhället. Att prioritera ned deras kompetensutveckling riskerar att drabba Sverige hårt som kunskapsnation och hotar i förlängningen både företag och jobb, säger Johan Kreicbergs.

Fakta om undersökningen

Resultaten bygger på en enkät som skickats ut till 2 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Svaren kommer från en webbenkät och telefonintervjuer. Undersökningen genomfördes under april och maj 2024. Svarsfrekvensen blev 53 procent. Jämförelser har gjorts med undersökningar genomförda 2018 och 2021.

Läs mer om ingenjörernas kompetensutveckling

Till toppen