Sveriges Ingenjörer

Förhandlingar mellan AkademikerAlliansen och SKR nu avslutade

I överenskommelsen ingår bland annat bättre löneprocesser och inflytande för våra förtroendevalda, liksom bättre enskilda villkor samt en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Avtalsrörelse
2024-04-02

Förhandlingarna mellan AkademikerAlliansen och SKR är nu avslutade*.

Satsning på arbetsmiljö och chefer

Parterna är överens om att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer.  Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö för att de ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö och klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöuppdrag. 

Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att värdet av en överenskommelse om bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärka möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid. Det blir också tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs.

 – Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt, till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling, säger Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt, till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling.

Andreas Nyström

Förhandlingschef offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer

Kompetensförsörjningen behöver lösas

AkademikerAlliansen menar att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska se över arbetstidsreglerna. Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten. Därutöver har vi kommit överens med SKR att införa en möjlighet till flytande dygnsbryt inom räddningstjänsten, för att underlätta schemaläggning.

– Jag är särskilt glad för att vi har fått en arbetsgrupp för arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten, samt också möjligheten för flytande dygnsbryt för just våra ingenjörer som jobbar i denna samhällskritiska verksamhet, säger Andreas Nyström.

Huvudsakliga punkter i AkademikerAlliansen och SKR:s överenskommelse

  • En möjlighet till flytande dygnsbryt införs inom räddningstjänsten
  • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö  
  • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas
  • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid
  • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn
  • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
  • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten
  • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
  • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet 

OB-tilläggen höjs motsvarande industrimärket.

*) Avtalet är ännu inte underskrivet. Allmänna Bestämmelser (AB) kan ännu påverkas utifrån att förhandlingar fortsatt pågår med tre parter. 

Till toppen