Sveriges Ingenjörer

Kommuner och regioner måste bli mer attraktiva för akademiker

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Ingenjörer och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda attraktiva anställningsvillkor och löner som kan locka fler till sektorn.
Avtalsrörelse
2024-03-12
Anställningsvillkoren i kommuner, regioner och kommunala företag behöver hålla jämna steg med andra sektorer på arbetsmarknaden.

– AkademikerAlliansen lämnade ett flertal yrkanden på attraktiva villkor strax före jul som är viktiga för våra medlemmar. Vi vill fortsätta ha långsiktiga villkor och värnar om det tillsvidareavtal som gäller för våra medlemmar. Våra avtal ska göra det möjligt för akademiker att få både goda och individuellt anpassade arbetsvillkor, säger Magnus Berg, ordförande AkademikerAlliansen.

Viktig spetskompetens

Anställningsvillkoren i sektorn behöver hålla jämna steg med andra sektorer på arbetsmarknaden, speciellt när det råder konkurrens. Annars riskerar arbetsgivare i kommuner och regioner och de kommunala bolagen att gå miste om viktig spetskompetens. Alla anställda behöver också trygga anställningar och förutsättningar för återhämtning och balans mellan arbete och privatliv.

Övergripande vill vi att:

  • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser
  • Akademiker ska ha trygga anställningar
  • Akademiker ska kunna påverka sina villkor

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på

  • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
  • att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras. 
  • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
  • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.

Till toppen