Sveriges Ingenjörer

KTH-studenter får nytt stipendium med miljöfokus

Översvämningar i städer, skogsbränder och hållbar vätgasproduktion är ämnena för några av de exjobb som får 50 000 kronor var i stipendium från Sveriges Ingenjörer.
Nyheter
2024-02-15

Tio projekt har valts ut i hård konkurrens för att de är särskilt intressanta ur ett miljöperspektiv.

Sju av de tolv stipendiaterna, från vänster: Francisco Campos, Tania Bethoon, Weronika Tuszynska, Victor Gonzales Mallen, Gargi Satish, Vera de Val Wiklund och Mohammadreza Delavar. Foto: KTH

Variationen mellan projekten är stor i det nyinrättade miljöstipendiet. Det som förenar urvalet i det allra första urvalet studenter på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som får det nyinrättade miljöstipendiet från Sveriges Ingenjörer, är en mognad i synen på forskningen och ett fokus på hållbarhet.

Under vårens arbete med exjobbet kommer ingenjörsstudenterna att samarbeta med företag, utöka sitt kontaktnät på KTH, delta i skräddarsydda expertföreläsningar och stöttas av universitetets eget idélaboratorium – KTH Innovation. Det kan även hända att spin-off och synergiprojekt växer fram allt eftersom studenterna hittar gemensamma intressen under projektens gång.

Mot slutet av terminen ska projekten presenteras för en större publik, för att sprida kunskapen från denna grupp unga forskare.

Stipendiet, som delas ut av Sveriges Ingenjörers Miljöfond och stöds av Swedbank Humanfond, syftar till att stärka forskningen inom miljöområdet i Sverige. Varje utvalt examensarbete får 50 000 kronor.

Till toppen