Sveriges Ingenjörer

Nya kollektivavtal klara inom Sobona

AkademikerAlliansen har förhandlat klart med Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation – om nya kollektivavtal för branscherna besöksnäring och kulturarv, energi, fastigheter, flygplatser samt vatten och miljö. De nya avtalen gäller från den första april.
Avtalsrörelse
2024-04-05

Inom Sobona finns ett flertal branschöverenskommelser med tillhörande branschbestämmelser. Dessa avtal löpte ut den 31 mars. AkademikerAlliansen som består av 16 fackförbund inom Saco har förhandlat dessa avtal nu under våren. 

Redan i januari växlade parterna avtalskrav med varandra. AkademikerAlliansen yrkade bland annat på en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv.  
Förhandlingarna avslutades den 4 april och AkademikerAlliansen sade ja till nya avtal samma dag. 

– Det är svårt att få gehör för alla yrkanden när förutsättningarna är ett kort ettårigt avtal. Slutresultatet är väl balanserade avtal där vi har flyttat fram våra positioner, säger Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor hos Sveriges Ingenjörer. 

– Det är svårt att få gehör för alla yrkanden när förutsättningarna är ett kort ettårigt avtal. Slutresultatet är väl balanserade avtal där vi har flyttat fram våra positioner.

Andreas Nyström

Förhandlingschef offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer

Avtalen är fortsatt utan centralt reglerat löneutrymme, men särskilda ersättningar, till exempel OB, följer industrimärket. 

I korthet resulterade förhandlingarna i följande förändringar i avtalen:  

 • Att särskilda ersättningar räknas upp i enlighet med märket inom industrin.  
 • Anställda får i flertalet branschöverenskommelser behålla ersättning för beredskap under aktivt arbete  
 • Förändringar kopplat till medarbetarens rätt till dygnsvila där den kompenserade ledigheten är betald.  
 • Ett förtydligande gällande enskilda angelägenheter.  
 • Att personer som har hel graviditetspenning och blir uppsagda på grund av arbetsbrist åtnjuter längre och samma skydd som en person som är föräldraledig.  
 • Att ansökan om föräldraledighet i samband med perioden juni-augusti ska göras senast den 1 april om arbetsgivaren begär det senast den 15 mars.  
 • Ny anställningsform för studenter i branscherna besöksnäring och kulturarv.
 • Att parterna tecknar ett nytt statistikavtal med förbättrade att följa upp medlemmars löneutveckling.  
 • Avtalen är ettåriga och löper från 2024–04–01 till 2025–03–31
 • AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund. 
 • AkademikerAlliansen driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som motparter.  
 • AkademikerAlliansen tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.  
 • Om AkademikerAlliansen | (saco.se)  
 • Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.   
 • Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 11 branscher.  
 • Deras övergripande uppdrag är att teckna kollektivavtal, stödjamedlemsföretagen i arbetsgivarfrågor och opinionsbilda.   
 • Om Sobona  

Till toppen