Sveriges Ingenjörer
25 augusti 2020

Vi får inte halka efter

Digitaliseringen förändrar delar av samhället i grunden. Den pågående pandemin påskyndar utvecklingen ytterligare.

Ingenjörer är viktiga i utveckling och införande av digital teknik, så att kvaliteten och effektiviteten ökar och konkurrenskraften stärks.

  • Sverige kan ligga i framkant i tillämpningen av artificiell intelligens (AI) i näringsliv och offentlig verksamhet, bland annat med hjälp av god IT-kompetens och en hög grad av automatisering tillverkningen.
  • Inte minst vård och omsorg har mycket att vinna på ökad användning av AI, exempelvis för diagnos och prognos.

Sverige har goda förutsättningar att ligga i framkant i tillämpningen av artificiell intelligens (AI) i näringsliv och offentlig verksamhet, bland annat med hjälp av god IT-kompetens, en hög automationsgrad i tillverkningen och tillgång till databaser med stora mängder information.

AI kan också öka kvaliteten i många sektorer utan att öka kostnaderna, exempelvis inom offentlig sektor där behoven är stora och ekonomin redan hårt ansträngd. Inte minst vård och omsorg har mycket att vinna på ökad användning av AI, exempelvis för diagnos och prognos.

Trots de tydliga fördelarna med AI har utvecklingen i Sverige halkat efter länder som Kina och USA.

Till toppen