Sveriges Ingenjörer
25 augusti 2020

Innovationskraften avgörande för Sverige

Nu är inte tid att pausa forskning och innovationssatsningar, varken i företagen eller statsbudgeten.

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder, med en stor bredd av ingenjörstäta företag längst fram i den tekniska utvecklingen. Detta ökar konkurrenskraften hos företagen och ger en stark hävstång för resten av samhället med ökade vinster och högre skatteintäkter.

  • Stimulera forskning som både leder till ökad konkurrenskraft och löser angelägna samhällsutmaningar.
  • Särskilt viktigt är det stödja och öka små och medelstora företags användande av test- och demonstrationsanläggningar.
  • Inrätta en Teknikkommission direkt under statsministern som kan föreslå stöd till större teknikdrivna pilotprojekt, infrastruktursatsningar, demonstrationsanläggningar och liknande.
  • Kommissionen ska också se över hur myndigheter och de offentliga upphandlingarna kan bidra till att främja innovation och tillämpning av ny teknik.

Ett bra sätt att snabbt stimulera innovation är att vidareutveckla program som redan är igång. Ett sådant exempel är regeringens Strategiska innovationsprogram där företag och högskolor tar sig an forskning som både leder till ökad konkurrenskraft och löser angelägna samhällsutmaningar. Andra viktiga samverkansmiljöer är test- och demonstrationsanläggningar knutna till bland annat industriforskningsinstitut, nav i företagsmiljöer där etablerade storföretag samverkar med nystartade innovativa företag samt stora satsningar där myndigheter och företag samverkar i test till exempel kring elvägar. Särskilt viktigt är det stödja och öka små och medelstora företags användande av test- och demonstrationsanläggningar.

De satsningar som gjorts hittills på att stödja uppstartsföretag och andra mindre företag är otillräckliga. I vår genomgång av ekonomiska åtgärds- och omstartspaket i sju europeiska länder står det klart att Sverige sticker ut. Bland de länder som undersöktes var det till exempel endast Sverige och Finland som inte gett några särskilda kapitalstöd till uppstartsföretag.

Sverige behöver ha ett bredare diskussion om teknikutveckling, en diskussion som spänner över flera politikområden. Därför behövs en Teknikkommission som rapporterar direkt till statsministern. Kommissionen ska också se över hur myndigheter och de offentliga upphandlingarna kan bidra till att främja innovation och tillämpning av ny teknik. Kommissionen ges möjlighet att föreslå stöd till större teknikdrivna pilotprojekt, infrastruktursatsningar, demonstrationsanläggningar och liknande.

Till toppen