Sveriges Ingenjörer

Pendling över gränsen till Danmark hotar kompetensförsörjningen

På drygt tio år har antalet svenska ingenjörer som pendlar till jobb i Danmark fördubblats. Kombinationen av högre löner i Danmark, pådrivet av en svag krona, och möjligheten till distansarbete utgör en dubbelsmocka mot Sveriges kompetensförsörjning.
Nyheter
2024-06-10

Årslönerna för ingenjörer i Danmark är cirka 200 000 kronor högre än i Sverige, efter skatt, och lockar allt fler att söka jobb i Danmark.

Löner för civilingenjörsyrken, efter skatt och pensionsavsättningar (2022). Grafik: Sveriges Ingenjörer.

Två tidigare rapporter om distansarbete har vi funnit att ingenjörsmedlemmar i ökande grad accepterar längre restid till arbetet i utbyte mot ökade möjligheter till distansarbete. I en ny studie ser vi att ingenjörspendlingen över Öresund har ökat stadigt. Från 2011 till 2022 nästan fördubblades pendlingen. Närmare 800 civilingenjörer i Sverige fick sina inkomster från Danmark 2022. Då ingår inte de som valt att flytta till Danmark eller som inte tagit ut sin examen.  
I vår enkät till ingenjörsstudenter svarar drygt fyra av tio att de kan tänka sig att flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta. Men vid möjligheter till distansarbete fördubblas intresset – totalt nio av tio studenter – för arbete i annat nordiskt land. Intresset är särskilt stort bland ingenjörsstudenter i södra Sverige. 

Mycket högre löner i Danmark

År 2023 tjänade en civilingenjör i Danmark och Norge i genomsnitt 200 000 kronor mer om året än i Sverige – efter skatt och omräknat i svenska kronor snligt beräkningar av Sveriges Ingenjörer. Medellöneskillnaden för Danmark jämfört med Sverige har ökat med 10 000 kronor i månaden sedan pandemiutbrottet 2019. 
– Ingenjörsstudenterna uppger att den högre lönenivån är det som lockar mest med att ta ett jobb i ett annat nordiskt land. Löneskillnaderna, i kombination med ökad pendlingsvilja och en svag krona, riskerar att utgöra en dubbelsmocka mot Sveriges kompetensförsörjning, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 
– Jag bor och jobbar själv i Helsingborg och känner en hel del skåningar som pendlar till Danmark, både ingenjörer och andra yrkesgrupper, säger Ulrika Lindstrand. 
SCB räknar med att Sverige kommer att behöva ytterligare 60 000 ingenjörer till 2040. Om bara en tiondel av den andelen ingenjörsstudenter som enligt vår enkätundersökning uppger att de var intresserade av att lämna svensk arbetsmarknad väljer att faktiskt göra det, skulle det innebära 6 000 färre ingenjörer i Sverige till 2040. 
– För att klara de digitala och gröna omställningarna måste Sverige konkurrera om ingenjörerna på lika villkor, inte genom låga löner. Annars hotas omställningstakten och Sverige riskerar att halka efter, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. 

Rapporten i korthet

  • Nordiska löneskillnader. 2023 var genomsnittliga löneskillnaden omkring 50 procent jämfört med både Norge och Danmark. I Norge och Danmark fick en civilingenjör ungefär 200 000 kronor mer än i Sverige – per år, efter skatt, enligt Sveriges Ingenjörers beräkningar.
  • Intresse för arbete i andra nordiska länder: Enligt en enkätundersökning bland ingenjörsstudenter kan nio av tio tänka sig att arbeta i ett annat nordiskt land, särskilt om det finns möjligheter till distansarbete. 
  • Behov av ingenjörer: Enligt SCB kommer Sverige att behöva ytterligare 60 000 ingenjörer fram till 2040. Om en tiondel av ingenjörsstudenterna som är intresserade av att arbeta utomlands faktiskt gör det, skulle antalet ingenjörer i Sverige bli 6 000 färre än annars 2040. 

Till toppen