Sveriges Ingenjörer
Tahir Naseer

Villkoren för distansarbete kan förbättras

Även om det positiva överväger, kan arbetsgivarna förbättra förutsättningarna för distansarbetet. Restider och reseersättningar är exempel på det som kan regleras bättre.
Nyheter
2024-05-24
Tahir Naseer kan se lösningar som skulle göra det ännu enklare för folk att jobba på distans och bidra till att normalisera distansarbetet ännu mer.

Tahir Naseer blev ingenjör i Pakistan, men efter att ha flyttat till Sverige doktorerade han på KTH och hittade sedan jobb i Hudiksvall, där han nu bor med sin familj.

Han har länge jobbat långt ifrån arbetsplatsen och har trivts bra med det. Han längtar inte tillbaka till en storstad, utan vill gärna bo kvar i en mindre stad.

Hans Västeråsbaserade konsultbolag har placerat honom på Scania i Södertälje, där han ingår en större arbetsgrupp. Eftersom resan tar lite drygt tre timmar enkel väg från hemmet i Hudiksvall, är han bara på plats en dag i veckan.

– Jag trivs med det för att jag får mycket mer tid med familjen. Det är det bästa, säger han.

Efter några år på ett företag i Hudiksvall vände han under två år tillbaka till den akademiska världen på KTH men är sedan par år konsult. Säkerhetskritiska system är hans huvudområde.

Distansarbete kräver förändring av lokala avtal

Men han tycker att konsultbranschen inte riktigt förstått den förändring som skett med distansarbetet. Bland annat anser han att reseersättningar och ersättning för arbete från distansarbetsplatsen till Scania där han arbetar kunde regleras bättre i de lokala avtalen från hans nuvarande konsultbolag.

– Mitt konsultbolag utgår från att man jobbar på plats, om man inte jobbar hos kund. Det är de alternativ som finns.

Tahir Naseer kan tänka sig andra lösningar som skulle göra det ännu enklare för folk att jobba på distans. Företaget skulle kunna hyra en flexibel arbetsplats nära hans hem i en ”coworking space” eller bidra till resekostnader. Kanske skulle det göra det enklare för företagen att rekrytera och normalisera distansarbetet än mer.

Mitt konsultbolag utgår från att man jobbar på plats, om man inte jobbar hos kund. Det är de alternativ som finns.

På det hela taget överväger ändå fördelarna med distansarbetet för honom. Arbetsplatsen på Scania är varierad och han tycker han får utlopp för sitt kunnande som systemingenjör. Han är själv produktägare och har många kontakter i Södertälje. Hans arbetsgrupp, där flera är placerade i andra länder, jobbar mycket på distans och det har blivit ett helt etablerat arbetssätt som de flesta omfamnar.

– Men det är klart att jag missar mycket fika. Vi hinner inte prata om så mycket annat än jobbet, som det som man gör på fritiden till exempel, säger Tahir Naseer.

Inom kort början han ett nytt jobb på Hitachi Energy i Ludvika. Det kom ett erbjudande därifrån som han inte ville tacka nej till.

Hitachi Energy kräver att han är på plats mer och oftare, i alla fall i början av anställningen. De första månaderna kommer han att veckopendla till Ludvika från Hudiksvall. Hur det blir sedan vet han inte riktigt.

– Det kommer att växa fram beroende på hur mina arbetsuppgifter kommer att se ut, säger Tahir Naseer.

Till toppen