Sveriges Ingenjörer
Blogg 16 januari 2020

Finns det en arbetsmiljörisk på nanonivå?

Kan tillverkning och användning av nano-material innebära arbetsmiljörisker för målgruppen ingenjörer?Det korta svaret är ja. Det är ingenjörer som ofta med avancerad ingenjörskonst tillverkar nano-partiklar. Det är ingenjörer som i första ledet använder/tillsätter tillverkade nano-partiklar i produkter som används i industrin. Ett exempel på ett användningsområde i en nära framtid är kretskort i mikrorobotar.

Det finns därför all anledning för förbundet att ge ingenjörer stöd, till exempel att ge svar på hur man analyserar risker i arbetsmiljön.

Hur analyserar vi riskerna?

Den första frågan vi ställer oss är om det är farligt att tillverka nano-partiklar och hantera nano-material? Det är inte farligt att exempelvis andas in en liten dos av nano-partiklar. Hur stor är då en liten dos? Det finns inget exakt svar på den frågan. Därför förordar forskare att man ska tillämpa försiktighetsprincipen. En enkel förklaring av principen är att reducera exponeringen till lägsta möjliga nivå genom olika typer av skydd.

Nästa fråga är om storleken har betydelse för arbetsmiljörisken? Storleken har en viss betydelse. När det gäller arbetsmiljörisker har forskares analys en stark koppling till egenskaper som löslighet, form och struktur av de tillverkade nano-partiklarna och hur vi reagerar vid exponering. Vill du läsa om storleken finner du mer information här.

För att bedöma risk behöver man även ställa frågan om exponering av tillverkade nano-partiklar går att mäta. Går det att mäta om man exponeras av tillverkad nano-partiklar? Det korta svaret är ja. Men i dag krävs det mycket goda kunskaper för att tolka resultaten, samt att utrustningen är dyr och otymplig. Ska man mäta där det finns större risker för exponering, exempelvis vid näsa och mun, behövs troligen en mycket avancerad mätutrustning (dyr) för att få ett resultat som är tillförlitlig vid analys.

Ett stöd är att införa hygieniska gränsvärden. Man diskuterar redan att införa sådana värden, på samma sätt som för kemiska ämnen. Det råder delade meningar om den vägen är den rätta. I vissa länder och för vissa ämnen i nano-form finns råd för lämpligt ”gränsvärde”. Det finns dock inte en regel som anger ”gränsvärdet”.

Prevent tar fram ett material för att analysera arbetsmiljörisker. Det materialet ska förhoppningsvis ge det stöd som ingenjörer behöver. Det är ett material som bland annat Sveriges Ingenjörer har beställt. Är du expert? Kontakta Prevent i frågan. Du kan hjälpa till med att ta fram ett bra riskbedömningsmaterial.


Arbetsmilijölagen

Till toppen