Sveriges Ingenjörer
Blogg 27 mars 2018

Dags att överge tanken på att förändra strejkrätten

Fackförbunden i Göteborgs hamn har nu meddelat att de tar ansvar för den långvariga konflikten. Därmed försvinner motiven till regeringens utredning av strejkrätten.

I morgon 28 mars kommer denna fråga att avhandlas med alla parter närvarande på ett seminarium anordnat av Ilera. Där ställer sig förhoppningsvis fler bakom denna uppenbara slutsats.

När regeringen förra sommaren tillsatte sin utredning om hur schismen i Göteborgs hamn ska kunna hanteras var det följden av en långvarig och skadlig konflikt som inte lösts upp trots stora insatser. Under mars i år kom uppgifter i media om att Stridsåtgärdsutredningen funderade på att kraftigt inskränka den svenska strejkrätten på ett sätt som hotar hela den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Det mest konkreta hotet är ett förslag om att enbart tillåta ett kollektivavtal per arbetsplats och att avtal bara får tecknas av det fackförbund med flest medlemmar på arbetsplatsen eller i branschen.

Många Saco-förbund skulle drabbas hårt och inte minst Sveriges Ingenjörer. Därför har vi engagerat oss tillsammans med Saco för att informera och argumentera gentemot utredningen och flera andra beslutsfattare och opinionsbildare.

I förra veckan kom beskedet att Hamnarbetarförbundet kan acceptera att skriva på ett likalydande avtal som det som Transportarbetareförbundet har i dag. Förbundet säger sig också vara berett att diskutera ett samgående med Transport. Det betyder att parterna tar sitt ansvar i konflikten och återigen möts för att förhandla.

Vår arbetsmarknadsmodell med ansvarstagande organisationer har fungerat så länge och så bra att den brukar benämnas ”den svenska modellen”. Denna modell har stått pall för stora samhälleliga förändringar och tekniska landvinningar. Modellen är formbar och ska så vara.

Sveriges akademiker går inte gärna i strejk, utan vårt främsta vapen är diskussioner, förhandlingar och ömsesidiga avtal. Men om inte strejkvapnet alltid finns som sista åtgärd tappar våra medlemmar makt som de kan behöva i förhandlingar med arbetsgivarna. Även om den ovanliga konflikten i Göteborgs hamn varit skadlig för Sveriges handel och industri, kan vi inte tillåta en permanent begränsning av rätten att strejka.

Vi hoppas därför att utredningen ser sambanden och snarast överger tankarna på att begränsa strejkrätten.

Så påverkar en inskränkning av strejkrätten dig – Länk till Saco

Till toppen