Sveriges Ingenjörer
Blogg 16 maj 2018

Sfinx ger nyanlända ingenjörer en bättre start

I tio år har projektet Sfinx hjälpt nyanlända ingenjörer att skaffa sina första jobb i Sverige. Jag tycker resultaten visar att prestigelöst samarbete över gränserna är det bästa sättet att förkorta vägen till arbete.

En ingenjör som nyss kommit till Sverige har ofta som första önskan att snabbt få ett ingenjörsjobb, att etablera kontakt med en arbetsgivare. Men det är inte det lättaste, den vanliga vägen för arbetsgivare är kanske främst att tillsätta lediga platser via kontakter i etablerade nätverk. Det kan därför bli en krokig väg till det efterlängtade ingenjörsjobbet.

För att skapa en rakare karriärväg behöver den nyanlända bland annat skaffa sig ett nätverk. Här är mötet med andra, etablerade, ingenjörer av stor betydelse. Vi på Sveriges Ingenjörer vill genom olika samarbeten hjälpa till att räta ut karriärvägen.

Ett bra exempel på ett regionalt samarbete mellan Sveriges Ingenjörer, kommun och högskola är Sfinx– en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län, med runt 1 400 deltagare hittills. Här får ingenjörerna de lära sig yrkessvenska samtidigt som de etablerar kontakt med högskolan. Sfinx-ingenjörerna kan bland annat delta på kurser inom sina inriktningar på KTH. Att delta i undervisningen ger dem också chansen att träffa ingenjörskolleger. Det är unikt att en högskola eller universitet öppnar sina dörrar på detta sätt.

Sveriges Ingenjörer etablerade samarbetet med Sfinx 2012. Två gånger per år startar vi Ingenjörsmentorprogram där invandrade ingenjörer matchas mot yrkesverksamma medlemmar. Personliga möten ger dem insikt i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och skapar nätverk i arbetslivet. Hittills har vi matchat drygt 240 mentorpar, i Stockholmsområdet och Göteborg.

Den 17 maj firar Sfinx 10-årsjubilum. Jag hoppas att den framgångsrika Sfinx-modellen även sprids till andra regioner. Vägen till jobb har förkortats väsentligt. Och att ge ingenjörer som nyss kommit till Sverige möjlighet att snabbare komma in på arbetsmarknaden ger så många vinster – såväl för samhället som dess individer.

Till toppen