Sveriges Ingenjörer
Blogg 25 maj 2018

Ren energi kräver handling, mod och ingenjörer

Den energipolitiska temaveckan Nordic Clean Energy Week stärkte min övertygelse att skiftet mot fossilfri energi måste ske på bred front. Det går inte avvakta och vänta ut den rätta lösningen. Det har vi inte tid med.

Under Nordic Clean Energy Week samlades ingenjörsorganisationer från hela Norden, för att samtala om de nya jobben som växer fram. International Labour Organization (ILO) uppskattar att det globalt inom energiområdet kan tillkomma 18 miljoner arbetstillfällen de kommande åren. Omställningen väntas beröra hälften av den globala arbetskraften. Det är lätt att se vilken möjlighet detta rymmer för ingenjörer, som får en central roll i omställningen.

Under en av dagarna deltog jag i en givande workshop som behandlade grön energiteknik och där jag presenterade mitt eget område: fraktionering av biomassa för att utvinna energi. Den efterföljande paneldebatten tog fasta på hur viktigt det är att vi bör konfigurera våra energisystem från förnyelsebara energikällor utan att slösa bort energi. Det är inte den tekniska utvecklingen som skapar hinder just nu. Det är snarare systemen för att producera stora mängder bioenergi i ett sammanhängande, effektivt system. Att skala upp pilotanläggningar till full skala är ett steg på vägen framåt.

Sedan handlar det förstås om pengar. Investerarna måste våga satsa pengar i stora system som till en början inrymmer höga risker. Å andra sidan är investeringar i nuvarande – fossil – energi också förknippade med stora risker framöver. Hur stora är riskerna egentligen med att bygga ett kolkraftverk i dag? Norska Thina Saltvedh, tidigare oljeanalytiker och nu analytiker på Nordea med grön energi i fokus, vittnade också om hur investeringar nu flyttas bort från olja och gas.

Vi har varken kol, olja eller gas i Sverige. Fördelarna med omställningen är därför större för oss än för många andra, eftersom vi då ökar vårt energioberoende och skapar mer förutsägbarhet på marknaden.

Om utsläppsmålen i Parisavtalet från 2015 ska nås måste världen bli oberoende av fossila bränslen inom de kommande fyra decennierna. Enorma, nya, tekniska system ska skapas på kort tid. Därför är det oerhört viktigt att fackförbunden tillsammans med beslutsfattare, näringsliv och akademi kan verka för att ingenjörerna ges de bästa förutsättningar för att verka för denna globala, gröna omställning.

Till toppen