Sveriges Ingenjörer
Blogg 20 juni 2019

Planet of the Apes of Engineering

Låt oss betrakta två premisser som i dag hålls för okontroversiella, och den slutsats som lika okontroversiellt brukar följa av dem:

A) Ny teknik utvecklas i en rasande takt.
B) Den blir alltmer komplicerad.

Slutsats: Tekniken kräver successivt mer avancerad utbildning.

Något så fundamentalt okontroversiellt borde det också vara lätt att finna belägg för. Låt oss se.

Den apan var i vart fall knappast disputerad. Hur var det då med de här två?

Det bästa i hela historien är nog ändå vad som hände efter att jag hade visat de här två klippen för en kollega. När han spelade upp dem för sina ap…tonåringar hemma, protesterade de nämligen med hela det rättvisepatos som kännetecknar den yngre delen av släktet:

”Det var ju ingen som visade killarna hur de skulle göra!”

Till toppen