Sveriges Ingenjörer

Att öka medvetenheten om samhällsproblem är självklart viktigt, men för att få till förändring i praktiken måste någon göra det faktiska jobbet.

På Scania, bland annat på sajten i Södertälje, har man tagit fasta på detta. Istället för att följa uppmaningen om att strejka blev det utbildning. Företaget beslutade att alla 52 000 anställda skulle få lära sig mer om hållbarhet och klimatförändringar för att göra den egna verksamheten mer hållbar, men också det som företaget producerar.

För att kunna flytta fram positionerna på hållbarhetsområdet är ingenjörerna, i sin roll som problemlösare och utvecklare av ny teknik, väldigt viktiga. Hur bra de kommer att lyckas beror på deras kunskap och kompetensnivå.

Sveriges Ingenjörers undersökningar visar att det största hindret för att ingenjörer ska kunna ta del av den kompetensutveckling på jobbet som de behöver, är tidsbrist. Man lyckas helt enkelt inte klämma in det i schemat. Kortsiktiga leveranser prioriteras och det långsiktiga får stryka på foten.

I februari 2018 inledde Sveriges Ingenjörer ett samarbete med sju lärosäten och fem arbetsgivar- och branschorganisationer för att försöka öka antalet kurser i teknik inom högskolan för redan yrkesverksamma. Arbetet ledde fram till ett nytt koncept för livslångt lärande: Study Friday. Konceptet innebär att fort- och vidareutbildning hänskjuts till en viss överenskommen tid eller dag, vilket gör det lättare för arbetsgivare och lärosäten att planera tillsammans. Det här skapar förutsättningar för fler tillgängliga och relevanta kurser som ingenjörer kan ta del av. Det innebär inte att anställda ska studera varje fredag, utan att om man ska göra det, så siktar man på den överenskomna tiden.

Denna struktur för att underlätta kompetensutveckling har tillämpning även bortom högskolan. Det kan gälla vilka utbildningsanordnare som helst och företag kan välja att fokusera sin internutbildning till just fredagar, eller motsvarande. När alla känner till utvecklingsdagen så är det betydligt lättare att hitta utrymmet och skapa de möjligheter som behövs för utbildning och personlig utveckling. Det gynnar alla; de anställda, verksamheten och samhället i stort.

Ingenjörer är kända för att ta sig an saker genom handling. Istället för att använda fredagen till strejk, så kan den användas till lärande! Genom att i andan av Study Friday ställa krav på sina arbetsgivare att skapa en tydligare struktur i arbetet med kompetensutveckling, så kan ingenjörer göra ännu mer samhällsnytta och bidra till att miljö- och klimatområdet får den skjuts framåt som så väl behövs.

Till toppen