Sveriges Ingenjörer
Blogg 21 november 2019

Det moderna gränslösa arbetslivet – hållbart för vem?

Allt fler predikar att vi behöver ett hållbart arbetsliv. Varför nu detta fokus på hållbart arbetsliv? Den stärkta folkhälsan ger en ökning i medellivslängd och därmed behöver pensionssystemet reformeras. Vi behöver arbeta längre upp i åldrarna. Glädjande då att forskning säger att vi blir piggare ju äldre vi blir.

Hur ska arbetslivet förändras för att vi ska kunna jobba långt upp i åldrarna? Vi är sociala varelser som trivs i miljöer där vi har kul tillsammans. Vi trivs i miljöer där vi får stöd, har koll på läget och har lagom med krav. Det borgar för en hälsosam arbetsplats. Det arbetsgivaren behöver fokusera på är ett hälsofrämjande arbete, och samtidigt inte glömma bort det mer traditionella arbetsmiljöarbetet. Gör din arbetsgivare det finns stora möjligheter att införande av exempelvis flexibla arbetstider är en hållbar lösning för de anställda.

Det som tröttar mig är det direkt meningslöst att i tid och otid basunera ut att vi behöver sträva mot ett hållbart arbetsliv. Det motsatta – ett ohållbart arbetsliv – är ju självklart att vi på kort eller lång sikt inte ska sträva mot. I analys av det ohållbara arbetslivet finner vi traditionellt arbetsmiljöarbete och begrepp som ohälsa, stress och olycksfall.

När du möter någon som ger sken av att kunna allt om det hållbara arbetslivet, testa deras kunskaper. Vad vet de om salutogent perspektiv? Hur beskriver de ett hälsofrämjande arbete? Kan de nämna några friskfaktorer?

En friskfaktor är upplevd självständighet. Flexibla arbetstider gör mig självständig. Jag kan arbeta var och när jag vill. Mitt första arbete var inom industrin. Jag gick till jobbet, stämplade in, utförde mitt arbete och stämplade ut. Jag behövde utföra arbetet under en bestämd tid och jag skulle vara på min plats. För mig är den tiden förbi. Nu är det robotar som utför det arbete som jag då gjorde. I mitt nuvarande arbete upplever jag en stor frihet (självständighet) att utföra arbetsuppgifter var och när jag vill.

Ja, flexibla arbetstider kan var en hållbar väg att gå för att nå god hälsa. Men, för att nå dit behöver arbetsgivaren och du analysera friskfaktorer. Känner du dig delaktig när du arbetar hemifrån? Kan du koppla av mellan arbetspassen? Har din arbetsgivare tillit? Det är några frågor som ni bör ställa er.

Om svaret är nej på ovan frågor är risken stor att friskfaktorer istället blir riskfaktorer. Arbetsgivaren behöver ändra fokus. Istället för hälsoeffekter på en arbetsplats indikerar det på stressorer. Stress i sig är svårt att mäta. Stressorer är hyfsat lätt att analysera och mäta. Att fokusera på stressorer är lämpligt vid analys av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men den fysiska arbetsmiljön behöver även analyseras. Hur är det med buller och distraherande ljud? Behöver du kisa när du ligger i hängmattan och löser arbetsuppgifter på ditt digitala verktyg? Just hängmattan, som har fått stå sinnebild för ett flexibelt hälsosamt arbetsliv är ett bra exempel på en plats där vi inte bör arbeta. Hängmattan bör vara ett redskap för den viktiga återhämtningen som vi dagligen behöver för att få ett hållbart arbetsliv.

Till toppen