Sveriges Ingenjörer
Blogg 9 december 2019

Ett ökat FoU avdrag – En morot för företag som vill utvecklas

Forskning och utveckling (FoU) leder till tekniska lösningar i form av nya produkter och tjänster vilka ger företagen en ökad lönsamhet. Satsningarna inom FoU bidrar till en ökad omsättning och också nya jobb direkt hos de företag som satsar. I förlängningen leder detta också till ekonomiska spridningseffekter i det omgivande samhället med en ökad efterfrågan på olika leveranser till de växande FoU-företagen.


Samtidigt innebär en satsning på FoU en risk om inte utfallet från satsningarna motsvarar marknadens efterfrågan. Det tar också tid att få återbäring på de investerade pengarna. Det är därför klokt som regeringen nu föreslår i sin promemoria att öka skatterabatten på arbetsgivaravgifter för de företag som jobbar med FoU. Den ökade skatterabatten motiverar företagen att ta en större risk och bidrar till ökade förutsättningar för tillväxt i det svenska samhället.

Detta har också vi på Sveriges Ingenjörer svarat i vårt remissvar till Finansdepartementet. En stor andel av våra medlemmar jobbar dagligen med FoU och skapar värde i de företag de jobbar i. Det visar sig att också att företag som belönar sina ingenjörer för nya produkter och tjänster också får fram fler nya produkter och tjänster. Ingenjörerna bidrar därmed både till tillväxten i företagen men också till Sveriges tillväxt och välfärd. Det vill vi som ingenjörsförbund lyfta fram.

Det finns dock en utmaning för många svenska företag som satsar på FoU och det är att skydda de värden som skapas. Våra undersökningar visar att endast hälften av företagen med egen FoU inom industrin och bara ett av fyra företag inom tjänstesektorn har en strategi för att skydda resultaten. Det är som att satsa på att köpa hummer i fiskhallen nära Sergels Torg, sätta en lapp med ”Nyfångad hummer” på hummerpåsen lämna kvar den på torget och återvända en timme senare och hoppas att påsen är kvar.

Utan strategier för att skydda resultaten – de immateriella tillgångarna i företaget, riskerar de att försvinna på samma sätt som nyfångade humrar i obevakade påsar på Sergels Torg. Det finns dock hjälp att få. Patent och Registreringsverket PRV har ett uppdrag att informera om hur företag skyddar sina immateriella tillgångar. Det särskilda uppdraget upphör dock vid årsskiftet. Sveriges Ingenjörer har därför i sitt remissvar rekommenderat Finansdepartementet att bidra till att regeringskansliet säkerställer ett fortsatt informationsuppdrag till PRV. Detta för att fler företag ska bli medvetna om och ta fram strategier för att skydda sina immateriella tillgångar.

Summa summarum: Det är bra med en satsning på ett utökat FoU-avdrag från regeringen. Det är dock viktigt att regeringen också värnar resultaten genom ett nytt informationsuppdrag till PRV. Vi menar att varken regeringen eller företagen ska lämna sina immateriella investeringar och tillgångar obevakade. Se till att bevaka ”påsen med nyfångad hummer” på Sergels Torg!

Till toppen