Sveriges Ingenjörer

Visar 62 träffar

Press | Ingenjörsfullmäktige

Sveriges Ingenjörer beslutar om en industripolitik för framtiden

Igår avslutade Sveriges Ingenjörer årets Ingenjörsfullmäktige. Förbunds högsta beslutande organ har antagit två nya politiska program, och för första gången någonsin ett industripolitiskt program för framtiden.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Sveriges Ingenjörer beslutar om en industripolitik för framtiden
Press | Ingenjörer | Polhemspriset | Cybersäkerhet | Chalmers

Skydd mot komplexa hot belönas med Polhemspriset 2023

Christopher Ahlberg och Staffan Truvé tilldelas Polhemspriset 2023 för sitt analysverktyg som i realtid kan identifiera cyberattacker, oroligheter och potentiella terrordåd med information hämtad enbart från internet.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Skydd mot komplexa hot belönas med Polhemspriset 2023
Press

Klarna tecknar kollektivavtal

Unionen och Sveriges Ingenjörer har sedan i våras gemensamt förhandlat om kollektivavtal. Nu är det klart att Klarna tecknar kollektivavtal och därmed är strejkvarslet avblåst.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Klarna tecknar kollektivavtal
Press | Varsel | Klarna | Unionen

Sveriges Ingenjörer varslar om konflikt på Klarna

Efter månader av förhandlingar har Sveriges Ingenjörer och Unionen idag gemensamt varslat om konfliktåtgärder mot Klarna Bank AB. Detta till följd av de tidigare avbrutna förhandlingarna om kollektivavtal.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Sveriges Ingenjörer varslar om konflikt på Klarna
Press

Nya avtal på plats inom statlig sektor

Förhandlingarna skedde mot bakgrunden av statens krav på besparingar för den statliga förvaltningen på en procent, och en halv procent för våra universitet och högskolor. Det skapar svåra utmaningar för både myndigheter och parterna på den statliga sektorn. Det är glädjande att parterna i förhandlingarna enades om att hantera flera viktiga frågor som berör svensk kris- och krigsberedskap.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Nya avtal på plats inom statlig sektor
Press | Löner | Ingenjörer | Klimatomställning | Rekryteringsbehov

Om inte ingenjörslönerna höjs riskerar vi att äventyra klimatomställningen

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att det är stor skillnad på ingenjörslöner beroende på var i Sverige de bor men även att skillnaderna fortsätter att öka. I vår nya rapport Höj ingenjörslönerna – annars äventyras klimatomställningen kan vi också konstatera att den relativa lönen har sjunkit i flera län under en tioårsperiod.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Om inte ingenjörslönerna höjs riskerar vi att äventyra klimatomställningen
Press | Civilingenjör | Linköpings universitet | Lilla polhemspriset

Ingenjör prisas för hur bananflugan kan nyttjas för att bekämpa Alzheimers sjukdom

Jonathan Södergren tilldelas Lilla Polhemspriset 2023 för landets bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han får priset för sitt sätt att använda bananflugor med syftet att utforma bättre metoder att bekämpa Alzheimer.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Ingenjör prisas för hur bananflugan kan nyttjas för att bekämpa Alzheimers sjukdom
Press | Högskoleingenjör | Examensarbete

En kamera som ser om du är säker nog för jobbet

Sveriges Ingenjörer tilldelar Jonathan Karlsson och Fredrik Strand med Wimanska priset 2023 för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. De får priset för sitt arbete med göra arbetsplatser säkrare med datorseende och maskininlärning.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / En kamera som ser om du är säker nog för jobbet
Press | Utbildningspolitik | Höstbudget | Skattepolitik

Kommentar till regeringens höstbudget för 2024

Sveriges Ingenjörer välkomnar de anslagshöjningar för högskolans ingenjörsutbildningar som finns med i regeringens budgetproposition. Förbundet är samtidigt kritiskt till höjningen av inkomstskatten för 130 000 ingenjörer.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Kommentar till regeringens höstbudget för 2024
Press | Högre utbildning | Högskola | Ingenjörsprogram | Utbildningspolitik | Höstbudget

Kommentar på regeringens ingenjörssatsning i höstbudgeten

Budgetsatsningen på ingenjörer som regeringen idag presenterar är välkommen och nödvändig. Det ger en välbehövlig förstärkning av anslagen till landets ingenjörsutbildningar, som under tre decennier lidit av resursurholkningar. Sveriges Ingenjörer ser samtidigt fortsatt stora behov av investeringar på utbildningsområdet.

Startsida / Opinion, nyheter & press / Pressreleaser / Kommentar på regeringens ingenjörssatsning i höstbudgeten
Till toppen