Sveriges Ingenjörer
Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Akademikerförening bildad på Klarna

Sveriges Ingenjörer var med och drev processen om kollektivavtal vid Klarna, som sedan årsskiftet omfattas av kollektivavtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Sveriges Ingenjörer och Akavia. Nu har en Akademikerförening med 250 Sacomedlemmar bildats som lokal förhandlings- och samverkanspart.
2024-03-18 06:37
Klarna
Kollektivavtal
Svenska modellen
Fackförening
Akademikerförening
Saco
Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Efter långa förhandlingar med Klarna om kollektivavtal varslade Sveriges Ingenjörer och Unionen hösten 2023 om stridsåtgärder. Det ledde till att Klarna den 3 november blev medlem i Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och att kollektivavtalet mellan BAO och Sveriges Ingenjörer och Akavia gäller från och med 1 januari i år. Vid ett årsmöte den 8 mars valdes Akademikerföreningens styrelse av fackförbundens medlemmar på Klarna.

– En bra dialog med Klarna och gott samarbete med Akavias ombudsmän har lett till att Sacoakademikerna nu har en lokal förening med över 250 medlemmar från Sacoförbunden. Vi har många ingenjörer med viktiga tekniska och it-relaterade kompetenser och det är mycket positivt att deras synpunkter och insikter nu kan komma Klarna till del genom facklig lokal dialog och samverkan, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Kollektivavtalet ger trygga anställningsvillkor och gemensamma regler för pensionsavsättningar och en lokal facklig närvaro öppnar upp för ökat inflytande inför företagets olika beslut i en föränderlig omvärld.

– Intresset kring en akademikerförening på Klarna har varit stort bland medlemmarna, och företaget får nu en kunnig och engagerad lokal förhandlings- och samverkanspart. Tillsammans med övriga i styrelsen ser jag fram emot ett gott samarbete med Klarna, säger Tapani Isoaho, ordförande i Akademikerföreningen på Klarna.

Fakta kollektivavtalet Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO)

  • Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Sacoförbunden Sveriges Ingenjörer och Akavia tecknade det första gemensamma kollektivavtalet för bank- och finansbranschen 1997.
  • Det centrala kollektivavtalet gäller för medlemmar i Sveriges Ingenjörer och Akavia samt medlemmar i övriga till PTK anslutna Sacoförbund.
  • BAO är en förening av banker och andra företag med verksamhet inom finansområdet.
  • Bland anslutna banker och finansföretag finns till exempel Ica-banken, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank. 
  • Kollektivavtalet är sedan 2015 ett tillsvidareavtal som är tänkt att fungera över tid utan sluttidpunkt. Det förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp.
  • Parterna är ense om att det är viktigt att akademikeravtalet även i framtiden ska vara attraktivt både för branschens arbetsgivare och medarbetare.


Avsnitt 81 av Ingenjörspodden – Klarna och kollektivavtalet (soundcloud.com)

Vi välkomnar Klarna till den svenska modellen (sverigesingenjorer.se)

Klarna tecknar kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

Bankinstituten kollektivavtal - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

Till toppen