Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand delar ut Levipriset till Lars Hanson

Arbetsmiljöförbättringar genom smarta kläder och VR prisas

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris – Levipriset – tilldelas Lars Hanson, professor vid Högskolan i Skövde. Han prisas för sitt innovativa och framåtblickande arbete med att förbättra arbetsmiljön med hjälp av digitalisering och ergonomisimulering. Priset består av ett diplom samt en prissumma på 50 000 kr.
2023-06-16 14:26
Arbetsmiljö
Levipriset
Pris
Teknik
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand delar ut Levipriset till Lars Hanson

– Lars insatser är ett lysande exempel på hur ingenjörskonst kan förbättra människors liv och hälsa. Han inspirerar framtida ingenjörer och väcker intresset för hur ny teknik kan bidra till en bättre arbetsmiljö, hälsa och effektivitet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

I sitt arbete kombinerar Lars virtuella och fysiska världar med hjälp av simuleringsverktyg och smarta arbetskläder utvärderas ergonomin i olika arbetsrörelser. Syftet är att bidra till en bra arbetsmiljö genom att med proaktiva verktyg hjälpa andra ingenjörer att designa bort arbetsmiljöproblem redan vid utvecklingen av produkter och produktionssystem. På så sätt kan hans arbete få ringar på vattnet.

– Jag har fokuserat på att utveckla effektiva verktyg till personer som arbetar med arbetsmiljö för att underlätta deras vardag. Om jag hjälper ett hundratal personer, kan de i sin tur hjälpa tusentals, säger Lars Hanson, Levipristagare 2023. 

Lars Hansons forskning och utveckling av IMMA, Intelligently Moving Manikins, har revolutionerat fordonsindustrin genom att ta hänsyn till att människor är olika och utvärdera rörelser och arbetsmoment snarare än statiska positioner. De digitala dockorna talar om vilken ergonomisk belastning de upplever och hur trång till exempel monteringen är.

– Det känns väldigt bra och roligt att den forskning som jag och mina kollegor bedriver uppmärksammas. Vi har lyckats bra inom tillverkningsindustrin. Min förhoppning är att Levipriset kan få även andra branscher att få upp ögonen för möjligheten att virtuellt bedöma och optimera människans samspel med produkter eller produktionssystem i syfte att skapa en förbättrad arbetsmiljö, avslutar Lars Hanson.

Kontaktuppgifter
Lars Hanson, mottagare av Levipriset 2023: lars.hanson@his.se 

Om Levipriset
Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor, professor emeritus Lennart Levi.

Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en bra arbetsmiljö.

Pristagaren tilldelas en prissumma på 50 000 kronor.

Till toppen