Sveriges Ingenjörer

Levipriset – vårt pris för arbetsmiljöarbete

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Levipriset för att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en god arbetsmiljö.

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens fader, professor emeritus Lennart Levi.

Priset delas ut till lärare, handledare eller ingenjörer som brinner för och fokuserar sin ingenjörskompetens för en god arbetsmiljö, till exempel ergonomi, design, tillgänglighet, processer eller liknande.

Pristagaren utses av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse och tilldelas en prissumma om 50 000 kronor.

Nytt för 2021 är att priset kan delas ut till den som uppmuntrar teknologer - eller ingenjörer som fokuserar sitt yrkesutövande eller studier för en god arbetsmiljö.

Magnus Skagerfält

Sakkunnig, Sveriges Ingenjörer

Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor på KTH. Foto: Marc Feminia

Pristagare 2022

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris 2022 går till Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor på KTH.

Jan belönas med priset på 50 000 kronor för sitt stora engagemang inom arbetsmiljö och digitalisering. Hans fokus är användarcentreringens och användardeltagandets centrala roll för att arbetslivets digitalisering ska kunna genomföras med förbättrad eller bibehållen arbetsmiljö.

Utöver att ha undervisat ett tjugotal årgångar av teknologer i det datavetenskapliga ämnet människa-datainteraktion har Jan också varit produktiv i andra sammanhang. Han är bland annat medförfattare till boken Digitaliseringen och Arbetsmiljön som utsågs till årets HR-bok 2018 och 2012-2016 ledde han regeringens digitaliseringskommission. För närvarande sitter han i regeringens digitaliseringsråd.

Prisutdelning under seminarium med förra årets pristagare

Priset delades ut i samband med ett livesänt seminarium där förra årets pristagare Maral Babapour Chafi föreläste om framtidens fysiska och virtuella kontor.

Se webbsändningen av föreläsningen Framtidens fysiska och virtuella kontor. Prisutdelningen startar 00:45:54 in i sändningen.

Nominera till Levipriset 2023

Nominera en ingenjörskollega, lärare, eller handledare som brinner för och fokuserar sin ingenjörskompetens för en god arbetsmiljö till Levipriset.

Läs mer och nominera

 • 2021: Maral Babapour Chafi, forskare, Chalmers Tekniska Högskola, Institutet för Stressmedicin.

 • 2020: Jonas Borell, universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola

 • 2019: Cecilia Berlin, docent, Chalmers Tekniska Högskola

 • 2018: Mats Ericson, professor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2017: Cecilia Österman, lektor, Linnéuniversitetet

 • 2016: Anette Karltun, lektor, Jönköping university och Martina Berglund, lektor Linköpings universitet

 • 2015: Anna Williamsson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan

 • 2014: Helena Tobiasson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan

 • 2013: Saman Hosseinpour, Veluska Arias, Erik Gabrielsson, Moa Ziethén Granlund, Mikaela Helander och Pontus Olin, doktorander, Kungliga tekniska högskolan

 • 2012: Alexis Rydell, doktorand, Högskolan Dalarna

 • 2011: Magnus Stenberg, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet

 • 2010: Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola

 • 2009: Linda Rose, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2008: Stig Karlsson, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet och Pernilla Ulfvengren, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2007: Bo Johansson, universitetslektor, Luleå tekniska universitet

 • 2006: Jörgen Ljung, universitetslektor, Linköpings universitet

 • 2005: Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet

 • 2004: Eva Mauritzon-Sandberg, universitetslektor, Luleå tekniska universitet.

Lennart Levi om Levipriset

Senast uppdaterad 2023-03-06
Till toppen