Sveriges Ingenjörer

Till minne av Lennart Levi

Professor emeritus Lennart Levi avled den 18 februari 2024 i en ålder av 93 år. Lennart Levi var en pionjär inom arbetsmiljöforskningen och lade som nyexaminerad läkare tidigt grunden för en forskningsverksamhet inriktad på stress.
Om förbundet
2024-03-13
Lennart Levi

Med sitt öppna sinne och sitt fokus på människans välbefinnande påverkade han många ingenjörsarbetsplatser.

– När vi tillsammans diskuterade ingenjörernas innovationsorienterade arbetsmiljö och de alldeles speciella krav de ställer, då framhöll Lennart Levi alltid att tekniken och organisationen måste anpassas till individens behov, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

– Synsättet är fortfarande högst relevant, eftersom stora delar av arbetsmarknaden innehåller mer och mer teknik med potential att öka stressen om vi inte är vaksamma, fortsätter Ulrika Lindstrand.

Lennart Levi föddes i Riga och kom som tioåring till Sverige med sina föräldrar. När Lennart Levi tog examen som läkare 1959 var intresset för ämnet mycket svalt. I sina första experiment undersökte han bland annat hur sömnbrist och tidspress påverkade hormonnivåer och vilka effekter långvarig stress kunde påverka kroppen. Senare under karriären vidgades hans intresse även till att gälla immun- och hjärtkärlsystemen.

Genom kreativitet och envetet arbete lade han grunden till det som i dag är Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. 1978 blev han Sveriges första professor i psykosocial miljömedicin som då var knuten till Medicinska forskningsrådet. Åren 1980–1995 var han föreståndare för den då nyinrättade myndigheten Statens institut för psykosocial miljömedicin. Där studerades psykosociala faktorer och hälsa, med inriktning på sömn, arbetsmiljö och arbetslöshet.

Han spelade även stor roll som mångårig rådgivare till FN-organen WHO och ILO och till EU inom sitt område.

Om Levipriset

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter Lennart Levi.

Priset delas ut till lärare, handledare eller ingenjörer som brinner för och fokuserar sin ingenjörskompetens för en god arbetsmiljö, till exempel ergonomi, design, tillgänglighet, processer eller liknande.

Pristagaren utses av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse och tilldelas en prissumma om 50 000 kronor.

Läs mer om Levipriset, tidigare pristagare och hur du nominerar till priset.

Senaste nyheterna

Till toppen