Sveriges Ingenjörer

Deltid blir heltid för allt fler kvinnor

Deltidsarbetet bland kvinnor har minskat snabbt i takt med distansarbetets utbredning. Det visar en ny analys av Sveriges Ingenjörer med statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar och förbundets egen medlemsstatistik. På bara två år har cirka 2 000 ingenjörskvinnor övergått till heltidsarbete.
2023-05-29 07:49
Arbetsliv
Arbetsmarknad
Arbetstid
Jämställdhet
Lön
Pension

SCB:s uppgifter visar på en rekordartad minskning av kvinnors deltidsarbete under de senaste två åren. Bara under 2022 minskade antalet deltidsarbetande kvinnor med cirka 14 000. Samtidigt ökade antalet heltidssysselsatta kvinnor med nära 70 000 personer.

– Det kan definitivt vara värt att undersöka möjligheterna att gå upp i arbetstid. För våra medlemmar handlar det ofta om tusentals kronor mer i månaden och även om betydligt större framtida pensionsutbetalningar. Dessutom kan det ge en begränsad karriärutveckling under åren då man arbetar deltid, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom och samhällspolitisk chef för Sveriges Ingenjörer. 

Även Sveriges Ingenjörers egen data visar på samma trend. Andelen ingenjörskvinnor som arbetar deltid har minskat med mer än fjärdedel sedan utbrottet av pandemin. Det innebär att omkring 2 000 ingenjörskvinnor gått från deltid till heltid under denna korta period. Det är oftast när  ingenjörer återvänder från sin föräldraledighet som många väljer att arbeta deltid under ett antal år. Bland medlemmar mitt i karriären, i åldrarna 30–49 år, är andelen deltidsarbetande kvinnor mer än dubbelt så hög som andelen deltidsarbetande män.

– Efterfrågan på ingenjörer är stor. Därför välkomnas det nog av många arbetsgivare när fler ingenjörer kan gå upp i arbetstid. Sannolikt är det förbättrade möjligheter att kombinera arbetsliv med privatliv som bidragit till att fler kvinnor valt att börja arbeta heltid, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom och samhällspolitisk chef för Sveriges Ingenjörer.

Till toppen