Sveriges Ingenjörer

Inför ett hållbart system för arbetstillstånd!

Migrationsverket meddelade idag att det nuvarande certifieringssystemet för handläggning av arbetstillstånd ska avskaffas. Beslutet välkomnas av Sveriges Ingenjörer som länge påtalat att systemet har betydande brister. Förbundet vill istället se ett nytt hållbart system för arbetstillstånd och ger förslag på hur det skulle kunna gå till.
2023-05-12 08:47
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmarknad
Kollekivavtal

Bland ingenjörer som är invånare i länder utanför EU/EES är det Migrationsverkets certifieringssystemet som varit den absolut vanligaste vägen för att söka svenskt arbetstillstånd. Sveriges Ingenjörer har upprepade gånger pekat på brister i certifieringssystemets rörande risker kopplat till anställningsvillkor och trygghet för den anställde. 

– Signalerna hittills från Migrationsverket om en ny modell för handläggning av arbetstillstånd för högkvalificerade har inte omfattat kollektivavtal. Det är olyckligt. Myndigheten behöver nu ta nästa steg och få på plats ett verkligt hållbart system som fungerar för de ingenjörer som söker sig till Sverige för att arbeta och företagen som behöver deras kompetens, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

För att svenska företag ska kunna bibehålla sin internationella konkurrenskraft är det avgörande att de kan rekrytera personal med rätt kompetens inom en snäv tidsram. Företag som tvingas vänta för länge på att rekrytera nyckelpersoner hamnar efter sina konkurrenter på den globala marknaden. I rapporten Inför ett hållbart system för arbetstillstånd! presenterar Sveriges Ingenjörer förslag för ett nytt system för arbetskraftsinvandring där kollektivavtal spelar en central roll.

– Våra förslag i rapporten handlar om att kollektivavtal kan fungera som en garant för att löner, försäkringar och andra villkor uppfylls. Det möjliggör snabb handläggning av arbetstillstånd och därmed snabbare rekrytering för svenska företag, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Kollektivavtal och anställning i Sverige kan bidra till ett hållbart system för arbetskraftsinvandring. För anställningar som omfattas av svenska kollektivavtal är det fullt möjligt att på bara 10 dagar bedöma om villkoren i en anställning är i linje med de som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

– Avskaffandet av certifieringssystemet är välkommet. Men det är bara ett första steg på vägen. Vi ser nu fram emot fortsatt dialog med Migrationsverket, arbetsgivare och politiker för en arbetstillståndsprocess som både säkrar trygga villkor för ingenjörer och säkerställer konkurrenskraft för svenska företag säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Till toppen