Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 18 januari 2022

Di Debatt: Det handlar om systemfel – inte avarter

Tiotusentals arbetskraftsinvandrare arbetar i Sverige utan säkerställda arbetsvillkor och försäkringar. Trots det anser Almega att systemet fungerar väl. I själva verket handlar det om ett systemfel. Det skriver förbundet på Di Debatt i en replik.

Almega skriver på Di Debatt (11/1) hur medlemsföretagen stöttas när de vill ta in arbetskraftsinvandrare. Almega är en certifierad arbetsgivarorganisation som kan hjälpa företag att snabbt plocka in arbetskraftsinvandrare från tredje land. Handläggningstiden hos Migrationsverket kortas då från cirka fem månader till tio dagar.

Under denna korta period ska myndigheten granska anställningserbjudandet och se till att migranten får arbetsvillkor, lön och försäkringar som motsvarar svenska kollektivavtal eller branschpraxis. Almega menar att det här systemet fungerar bra, och att problemen som uppstår är ”avarter”. Detta är helt felaktigt. Problemen är dessutom mycket större än bara inom lågbetalda serviceyrken.

I vår rapport ”Legal handel av arbetstillstånd” visade vi att det varje år kommer cirka 7 000 arbetskraftsinvandrare till Sverige för att jobba inom ingenjörs- och datayrken. 3 av 4 är fortfarande anställda i tredje land och har kvar sina huvudsakliga försäkringar där, som pensions- och sjukförsäkringar. Migranterna saknar därmed svenskt försäkringsintyg, och Migrationsverket ställs inför att granska utomeuropeiska försäkringar – på tio dagar

Migrationsverket litar helt på den svenska arbetsgivaren och gör knappt ett försök att kontrollera att kraven uppfylls i det system som det själv byggt upp. De certifierade arbetsgivare vi intervjuat i vår rapport medger att de vare sig har tid eller kunskap att utföra en sådan granskning. En direkt konsekvens är att migranter utan svensk sjukförsäkring kan bli hemskickade till sitt hemland av den svenska arbetsgivaren efter 15 dagars sjukfrånvaro. Utan sjukförsäkring är det lätt att förlora jobbet i Sverige.

Vi tvivlar inte på att det finns certifierade arbetsgivare som sköter sig, såsom arbetsgivarorganisationer som hjälper sina medlemsföretag. Men det finns andra certifierade företag som tar betalt för arbetstillstånd av migranterna själva.

Regeringen lade nyligen fram förslag om att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring, bland annat genom krav på bindande anställningsavtal. Vi tror att det kan göra systemet mer rättssäkert, men det är långt ifrån tillräckligt.

Systemfelet kan lösas genom något som Almega insiktsfullt är inne på – svenska kollektivavtal.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Om migranten får en anställning som omfattas av svenska kollektivavtal är det möjligt att granska anställningsvillkoren i en snabb process. Kollektivavtalen utgör ett regelsystem som både fack och arbetsgivare har kommit överens om, vilket underlättar hanteringen på företagen samt uppföljning och efterlevnad.

Precis som de certifierade arbetsgivarna själva vittnar om är det omöjligt att granska villkoren för utomeuropeiska försäkringar på tio dagar. Omfattas inte anställningen av svenska kollektivavtal måste därför granskningen få ta längre tid, även om det kan dröja flera månader.

Skengranskningen av anställningsvillkoren måste upphöra. På den svenska arbetsmarknaden ska svenska villkor gälla.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen