Sveriges Ingenjörer
World IP Day instiftades 2000 av FN-organet WIPO för att lyfta fram betydelsen av IP-rättigheter, såsom patent, varumärken, industriell design, upphovsrätt), spelar för att uppmuntra innovation och kreativitet.

Råd att göra rätt för teknikuppfinnare

Den 26 april är det FN:s världsdag för intellektuell äganderätt. Nya tekniska lösningar är viktiga för konkurrenskraft, klimat och hållbarhet. Med det är också förknippat med en hel del immaterialrättsliga frågor för de ingenjörer och innovatörer som utvecklar dem. Sveriges Ingenjörer stöttar genom bland annat patenrådgivning
2023-04-25 07:18
Immaterialrätt
Innovation
Patent
Rådgivning
World IP Day instiftades 2000 av FN-organet WIPO för att lyfta fram betydelsen av IP-rättigheter, såsom patent, varumärken, industriell design, upphovsrätt), spelar för att uppmuntra innovation och kreativitet.

– Ett patent är både ett skydd av en idé mot kopiering och en affärsmässig fördel. Det finns några utmärkande egenskaper för att en teknisk uppfinning ska vara patenterbar. Först och främst att den är unik, det ska inte vara tidigare känd teknik. Dessutom det måste till en höjd i själva lösningen, den kan inte vara baserad på en teknisk praxis, säger Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer.

En vanlig fråga gäller rättigheter för en anställd som utvecklat en ny teknisk lösning. Ofta är det arbetsgivaren som anses äga idén. Som anställd kan det då istället bli aktuellt att få en ersättning. I vissa fall behöver det ske via förhandlingar med företaget som man jobbar på.

– Det kan vara bra att känna till skillnaderna mellan olika kategorier av uppfinningar. Framförallt gäller det om uppfinningen utvecklats som en del i utförandet av ens ordinarie arbetsuppgifter eller inte. Det påverkar vilken rätt till ersättning man som individ har gentemot sin arbetsgivare, säger Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har under fler år undersökt och analyserat sambandet mellan innovation och ekonomiska resultat inom företag. Detta visar ett tydligt samband mellan lönsamhet, tillgång till kompetens och ersättningssystem som uppmuntrar innovationer. Det finns också andra exempel än rena anställningar som kan vara svåra att patenträttsligt navigera på egen hand.

– När man som ingenjörsstudent utfört sitt exjobb för ett företag och utvecklat en ny teknisk lösning, finns det flera olika saker att ta hänsyn till. Exempelvis är det viktigt att man inte ingått en överenskommelse på förhand som på ett oskäligt sätt begränsar ens rättigheter. Men som individ är det svårt att ha fullständig koll på denna typ av frågor. Sveriges Ingenjörer bistår därför med avtalsgranskning och juridisk rådgivning till våra medlemmar, säger Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer.

Om uppfinningar
För att en uppfinning ska vara patenterbar krävs att det finns vissa utmärkande attribut, såsom:
• Nyhet - ska vara absolut ny, dvs inte tidigare känd någonstans i världen
• Uppfinningshöjd - skiljer sig från teknikens ståndpunkt så mycket att den inte är nära till hands för en fackman på det tekniska området
• Industriellt tillämpbar - teknisk karaktär, teknisk effekt, reproducerbar

Källa: Sveriges Ingenjörers patentrådgivning

Till toppen