Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande

Samarbete Chalmers–Sveriges Ingenjörer ger miljöstipendier på 1,5 miljoner

I ett nytt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Sveriges Ingenjörers miljöfond får 30 studenter stipendier på 1,5 miljoner under tre år. Målet är att resultaten ska leda till hållbara lösningar i den fysiska miljön och kan även innebära nya företag och jobb.
2024-03-26 06:37
Stipendier
Miljöfond
Chalmers
Humanfonden
Swedbank
Teknologer
Ingenjörsstudent
Ingenjörsutbildning
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande

Samarbetet mellan Chalmers och Sveriges Ingenjörers miljöfond innebär att högskolan varje år väljer 10 examensarbeten, totalt 30 examensarbeten under tre år. Miljöfondens styrelse beslutar om stipendier från listan, 500 000 kronor per år och totalt 1,5 miljoner.

Med start våren 2025 kommer de första Chalmersstudenterna att jobba med sina miljörelaterade examensarbeten under ett halvår och redovisa resultaten försommaren 2025.

Miljöfondens arbete möjliggörs genom att Sveriges Ingenjörers medlemmar och andra sparare skänker två procent av Swedbank Humanfondens värde varje år till förmån för Miljöfonden. Swedbank bidrar som förvaltare av Humanfonden genom att inte ta ut några förvaltningsavgifter i det aktiva arbetet med att öka avkastningen för de som sparar.

– Det är väldigt roligt att vi nu kommer att kunna erbjuda studenterna den här möjligheten. För att ge uppmuntran och incitament till målinriktat arbete, men självklart också för att examensarbetena faktiskt kommer att göra skillnad i omställningen av samhället, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor för Chalmers tekniska högskola.

– Vi är mycket glada över att kunna stötta Chalmersstudenters examensarbeten som ska leda till hållbara lösningar i den fysiska miljön och även innebära nya företag och jobb. Pengarna från våra fackmedlemmars fondsparande kan nu utveckla nya tekniska idéer som bidrar till en hållbar framtid, säger Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och ordförande Miljöfonden samt civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers.

Tidigare har Sveriges Ingenjörers miljöfond inlett liknande samarbeten med Luleå tekniska universitet (ltu.se) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Några av de miljöproblem som de jobbar med under våren 2024 är koldioxidinfångning, att förhindra naturkatastrofer från gruvavfallsdammar, att reducera skador vid skogsbränder och att utveckla lösningar i stadsmiljö för att hantera översvämningar.

Fakta Chalmers och Sveriges Ingenjörer

Chalmers tekniska högskola (Chalmers) är ett framstående tekniskt lärosäte med visionen att vara ett globalt ledande tekniskt universitet som möter omställningen till ett hållbart samhälle.

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Organisationen bygger på medlemsinflytande och är demokratisk med visionen att ingenjörerna utvecklar framtidens hållbara samhälle. Sveriges Ingenjörer förvaltar Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond.

Fakta Miljöfonden

Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond bildades 1993 med syftet att stödja projekt, studentarbeten och forskning som bidrar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Behörig att söka är fysisk person bosatt i Sverige. Medlem i Sveriges Ingenjörer har företrädesrätt till stöd från fonden.

Nästa ansökan öppnar den 1 oktober 2024.

Fakta Swedbank Humanfond

Fonden är en ideell fond där 2 procent av andelsägarnas fondförmögenhet årligen utdelas till ideella organisationer enligt respektive andelsägares val. Fonden har hållbara investeringar som mål och är en så kallad artikel 9-fond i enlighet med Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelverket).

Länkar

Sök stipendier från Miljöfonden
Miljoner till Miljöfonden (sverigesingenjorer.se)
Humanfond – spara med hjärta och hjärna | Swedbank
Nytt stipendium till examensarbeten med miljöfokus | KTH
Över en halv miljon till ingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet (ltu.se)

Till toppen