Sveriges Ingenjörer

Miljoner till Miljöfonden – tack vare våra medlemmar

Ja, precis så fantastiskt är det! Tack vare våra medlemmars sparande i Swedbank Humanfond tilldelas Sveriges Ingenjörers Miljöfond ca 4,5 miljoner kronor. Dessa medel betalar vi ut i form av stipendier till insatser inom miljöforskning, examensarbeten eller studier som är miljöfrämjande.
Nyheter
2024-02-14

Staffan Bjurulf från Sveriges Ingenjörer (till vänster) mottog diplom från Humanfondens förvaltare Peder Sahlqvist.

På själva Hjärtedagen, den 14 februari, delar Swedbank Humanfond ut medel till ett antal organisationer som på olika sätt arbetar för att världen ska bli lite bättre. I år delas 55 miljoner kronor ut till över 70 organisationer verksamma inom miljö, mänskliga rättigheter, hjälpverksamhet och forskning. Vår Miljöfond får ta emot hela 4 513 884 kronor.

En investering i miljön

Miljöfondens arbete möjliggörs genom att Sveriges Ingenjörers medlemmar och andra sparare väljer att skänka två procent av fondens värde varje år till förmån för Miljöfonden. Swedbank Humanfond tar inte ut några förvaltningsavgifter för att aktivt öka avkastningen för de som sparar.

Så här används pengarna i Miljöfonden

De medel som Sveriges Ingenjörer förvaltar i Miljöfonden delas årligen ut i form av stipendier, till forskningsprojekt och examensarbeten med ett miljöfrämjande syfte.

I samband med 30 års-jubileet för Miljöfonden inledde vi ett fördjupat samarbete med Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan. Samarbetet har inneburit att de två lärosätena aktivt verkat för att berätta om Miljöfonden och bidragit till ett urval av totalt 20 examensarbeten med 24 studenter. Studenterna har fått totalt 1 000 000 kronor i stipendier från Miljöfonden. Några av de miljöproblem som de jobbar med under våren 2024 är; koldioxidinfångning, förhindra naturkatastrofer från gruvavfallsdammar, reducera skador vid skogsbränder i Sverige, utveckla lösningar i stadsmiljö för att hantera översvämningar. 

Tillsammans gör vi skillnad 

Sveriges Ingenjörers medlemmars hjärtesparande gör alltså verklig skillnad. De medel som de avstår från fondsparandet i Swedbank Humanfond skapar förutsättningar för utveckling av nya tekniska idéer som kan bidra till en hållbar framtid. Det här skapar framtidshopp om en bättre miljö för kommande generationer. 

Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond (Miljöfonden) bildades 1993 med syftet att stödja projekt, studentarbeten och forskning som bidrar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Behörig att söka är fysisk person bosatt i Sverige. Medlem i Sveriges Ingenjörer har företrädesrätt till stöd från fonden.

Läs mer om Miljöfonden här

Fonden är en ideell fond där 2 % av andelsägarnas fondförmögenhet årligen utdelas till ideella organisationer enligt respektive andelsägares val. Fonden har hållbara investeringar som mål och är en så kallad artikel 9-fond i enlighet med Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelverket) (källa: Swedbank).

Läs mer om Swedbank Humanfond här

Till toppen