Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer beslutar om en industripolitik för framtiden

Igår avslutade Sveriges Ingenjörer årets Ingenjörsfullmäktige. Förbunds högsta beslutande organ har antagit två nya politiska program, och för första gången någonsin ett industripolitiskt program för framtiden.
2023-11-22 09:41
Ingenjörsfullmäktige

Årets Ingenjörsfullmäktige är avslutat och i och med det har fullmäktigeledamöterna beslutat om förbundets verksamhet och riktning för 2024.  

Fullmäktige inleddes med ett panelsamtal under temat Ska Sverige vara en ledande industrination år 2040? där Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand deltog tillsammans med Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH, Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat och miljöministern, Christian Levin vd på Scania och Börje Ekholm vd på Ericsson. Samtalet kommer att sändas på SVT Forum under vecka 48, mer info om datum och tid för sändning kommer finnas på vår hemsida sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer har för första gången beslutat om ett industripolitiskt program. Sverige är sedan länge ett starkt industriland och industrin har en avgörande betydelse för framgångarna i svensk ekonomi. Den sysselsätter idag runt 1 miljon människor och står för 20% av Sveriges BNP. Vi ser att många länder i vår omvärld ökar ambitioner och satsningar på industrin och där får inte Sverige halka efter.

 ”Med det industripolitiska programmet pekar Sveriges Ingenjörer ut riktningen för vad Sverige behöver göra för att fortsatt vara ett industriland i framkant i en tid av snabb teknisk utveckling säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.”

Ingenjörsfullmäktige har också även antagit ett reviderat inkomstpolitiskt program.

Under mötet fick fem ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse förnyat förtroende. Tara Kadir, Högskolan i Halmstad och Josefin Rojas Vazquez, Mälardalens Universitet valdes till nya teknologrepresentanter i förbundsstyrelsen.  

Dessutom delades förbundets förtjänsttecken ut till Richard Malmborg, Ulf Grönberg och Åke Holmqvist.  

Om Ingenjörsfullmäktige
Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. Det är 95 ledamöter med rösträtt, 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2026. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

Till toppen