Sveriges Ingenjörer

Diagram

Diagram visualiserar data på ett lättförståeligt sätt. Dessutom kan det vara ett tilltalande grafiskt element som skapar variation, fångar uppmärksamheten och förtydligar information.

Vår palett för diagram innehåller tio kulörer. Vi använder färgerna i den ordning som bilden visar. När färgerna representerar numeriska värden använder vi en gradient som går från SI Ljusblå (lågt värde) till SI Blå (högt värde).

När värdet kan vara både negativt och positivt går gradienten i stället från SI Blå (negativt) till SI Ljusgrå (noll) till SI Rosa (positivt).

Om vi vill fästa uppmärksamheten på ett specifikt värde kan det få en egen färg medan resten av diagrammet är i gråskala.

För extern kommunikation skapar vi diagram med det webbaserade verktyget Infogram. Där finns mallar att utgå från.

Exempel på diagram.
Till toppen