Sveriges Ingenjörer

Layout

I vår layout arbetar vi framför allt med centrerade element i ett sammanhang med en vit yta. Så ofta det går ska rubrik, underrubrik, brödtext och eventuell knapp tillsammans med logotypen och den vita ytan bilda en balanserad och sammanhållen helhet.

Beroende på vilket sammanhang vi kommunicerar i så behöver vi göra layoutval som fungerar för de specifika formaten, kanalerna och budskapen. Vi har två huvudsakliga layoutsystem som vi försöker hålla oss till. Även om de olika systemen vanligtvis används i specifika sammanhang är båda ok att jobba med, välj det system som passar bäst - de är i grunden väldigt lika.

Bild på vit yta

Används framför allt till annonser, försättsblad, flyers och affischer.

Vi placerar text, bild och grafik ovanpå en vit bakgrund. Genom att alltid ha en marginal runt våra foton så binder den vita ytan ihop layouten. Vanligtvis placeras bilden överst och vi håller ihop rubrik, underrubrik, brödtext och logotyp i en enhet under bilden. Var försiktig med storleken på rubriken, den ska vara tillräckligt stor för att tydligt uppfattas som en rubrik men den ska fortfarande kännas sofistikerad. Se till att underrubrik och eventuell brödtext tydligt skiljer sig i storlek mot rubriken – det ska vara en skarp kontrast. Försök att hålla en ordentlig marginal runt logotypen och övriga element.

Vi använder oss i huvudsak av fotografi eller film i våra enheter, men i vissa sammanhang ersätter vi fotografiet med en blå platta – ofta tillsammans med en vit ikon. Samma regler gäller för den blå plattan som för foto i detta system.

Layoutsystem bild på vit yta, bildexempel.

Vit yta på bild

Används framför allt i social media, filmer och i en del annonser.

Vi placerar text, bild och grafik i en vit yta ovanpå bilden som genom sina marginaler låter fotot eller filmen skapa en ram kring den vita ytan. Det finns två format för den vita ytan. Antingen kan den placeras som en rektangel så att den ligger mot tre av den bakomliggande bildens kanter (minus marginal), eller så kan den placeras som en kvadrat i ett av bildens hörn (minus marginal). Om ytan ska placeras uppe eller nere eller höger eller vänster avgörs vad som är bäst i sammanhanget.

Vi använder oss inte av fler än en vit yta samtidigt i en layout. Observera att det här systemet kräver ett bildmaterial som klarar av att en vit yta placeras ovanpå och en försiktighet behöver iakttas så att inte några viktiga delar av ett foto eller en film täcks av den vita ytan.

I det andra systemet (bild på vit yta) så används ibland en blå platta i stället för foto. Den lösningen används ej i detta system.

Layoutsystem vit yta på bild, bildexempel.

Storlek på den vita ytan

Den vita ytan får täcka max 50 procent och minst 30 procent av layouten (minus marginaler). Samma regler gäller de båda systemen. Se exempel nedan.

Undantaget är när vi vill täcka över hela bilden, då kan den vita ytan vara 100 procent (minus marginaler). När vi arbetar med den vita ytan som en kvadrat ska den vara mellan 30-50 procent av enhetens kortaste längd (minus marginaler).

Blå yta

Används framför allt i sociala medier och i film.

I vissa sammanhang gör vi en helt blå layout. Hela ytan ska vara blå och vi placerar inga vita ytor eller bilder ovanpå. I stort sett arbetar vi enbart med text och grafik (som ikoner) i layouten.

Det är viktigt att sammanhanget tydligt knyter an till Sveriges Ingenjörer eftersom vi inte placerar logotypen i layouten. Ett vanligt användningsområde är att vi har ett citat eller en intressant siffra som vi vill belysa i sociala medier. Ett annat är i vissa filmer.

Observera att SI Blå inte har tillräckligt hög kontrast för text i mindre storlekar. I undantagsfall kan vi göra ytan rosa eller grå, det kan till exempel vara i en film där vi använt flera blå ytor och vi har ett behov att bryta av mot dem.

Splash

När vi vill förstärka vårt budskap använder vi en ”splash” i form av en färgad kvadrat (blå eller rosa) med en ikon eller en kort text som tar upp max 20 procent av enheten. Den ska placeras i ett hörn, antingen på en vit yta eller på en bild och alltid med en vit marginal. Splashen kan också användas utan att den ligger på en bild eller en ruta, men då alltid mot vitt.

Splashen är SI Blå med en vit ram runt, om inte den färgen har en framträdande roll i enheten, då splashen istället är SI Rosa. Texten sätts negativt i Helvetica Bold. Splashen kan till exempel fyllas med en ikon, ett datum eller ett budskap som ”Bli medlem idag”.

Filmlayout

Samma generella layoutprinciper gäller för film som för övriga enheter. Vi följer samma bildmanér och när vi infogat text och grafik så gör vi det på en vit yta, oftast systemet ”vit yta på bild”. Vid produktion eller inköp av nytt filmmaterial se till att ha god marginal för att kunna placera in vita ytor. Det är också möjligt att i vissa sammanhang sätta text direkt mot filmen så länge god lärsbarhet kan garanteras och upplägget godkänns av grafiskt ansvarig.

Den vita ytan används oavsett vilket filmformat som används. Observera att i ”liggande” format är det möjligt att arbeta med den vita ytan både horisontellt och vertikalt – något som inte är möjligt för ”stående” och kvadratiska format.

Vi arbetar med enkla och sofistikerade animationer, i huvudsak för vita och blå ytor som snabbt glider in och ut över filmen.

När budskapet i en film framför allt framförs genom text så sätter vi den inledande vyn i typsnittet Sveriges Ingenjorer. Efterföljande text sätts sedan i Helvetica. Beroende på sammanhang så kan även logotypen inkluderas i den inledande vyn. I till exempel en varumärkesfilm med enbart några få budskap så kan samtliga sättas i Sveriges Ingenjorer.

En film avslutas alltid med en vit yta med logotypen centrerad. Den vita ytan täcker antingen 100 procent av ytan eller låter bilden i bakgrunden komma fram i marginalerna. Om ett budskap inkluderas i den avslutande vyn så placeras det ovanför logotypen, annars så placeras logotypen ensam i mitten av enheten. Det avslutande budskapet sätts i Helvetica om det följer en serie budskap i filmen som också är satta i Helvetica och det inledande budskapet var satt i Sveriges Ingenjorer. I annat fall sätts det avslutande budskapet i Sveriges Ingenjorer.

Undertexter

Undertexter sätts alltid i Helvetica Regular i vitt på en svart textremsa där remsans opacitet är 80 procent. Texten placeras vänsterställt. Det är ok att vid behov placera undertexter ovanpå en vit yta eller annan grafik – men försök när det är möjligt att balansera placeringen av undertexter så att de inte stör andra element i filmen.

Varumärkessamarbeten

Sveriges Ingenjörer samarbetar med företag, organisationer och andra fackförbund för att bland annat leverera attraktiva förmåner och erbjudanden till våra medlemmar. Dessa samarbeten bidrar också till Sveriges Ingenjörers rekrytering av nya medlemmar. När vi samarbetar med andra parter ska vi sträva efter att vår visuella identitet är synlig och tydlig.

Vår strävan är att Sveriges Ingenjörers varumärke – vår logotyp – alltid ska visas. Det gäller såväl när Sveriges Ingenjörer själva är drivande eller när förbundet agerar i en samarbetspartners kanaler. Genom att lyfta fram Sveriges Ingenjörer som avsändare stärks trovärdigheten och varumärket.

Generella layoutprinciper vid varumärkessamarbeten

I co-branding använder vi alltid den primära versionen av vår logotyp. En frizon appliceras runt logotypen, som skapar en placeringsgrid för det visuella systemet. En tunn vertikal linje avdelar de olika logotyperna från varandra. Linjen ska användas för att hålla isär de ingående logotyperna men kopplar även samman det ”block” som logotyperna bildar.

När Sveriges Ingenjörer är ledande part

När Sveriges Ingenjörer är ledande i ett samarbete med en annan organisation ska vår logotyp placeras vänsterställd, som första logotyp. Den avdelande linjen kopplar ihop vår logotyp med samarbetande organisations logotyp som placeras till höger. Om det är två samarbetspartners ska deras logotyper placeras till höger om Sveriges Ingenjörers logotyp med avdelande linjer mellan. Om det är fler än två samarbetspartners ska deras namn skrivas i text till höger om den avdelande linjen. Detta för att undvika en ”skog av logotyper”. En byline ”I samarbete med…” kan också läggas till.

När Sveriges Ingenjörer samarbetar på lika villkor

När Sveriges Ingenjörer deltar i ett samarbete på lika villkor med andra organisationer ska vår logotyp placeras tillsammans med andra logotyper i det system som tagits fram. Den avdelande linjen kopplar samman vår logotyp med samarbetande organisationers logotyper.

Sveriges Ingenjörer logotyp kan i detta fall placeras på olika positioner i systemet, beroende på exempelvis vikten i projekt eller bokstavsordning. En byline ”Ett samarbete mellan…” kan också läggas till.

När Sveriges Ingenjörer är underordnade annan organisation i ett samarbete

När Sveriges Ingenjörer deltar som underordnade i ett samarbete med annan organisation, exempelvis Saco, ska vår logotyp placeras tillsammans med andra logotyper i det system som tagits fram. I detta fall kommer inte systemet med avdelande linjer att tillämpas utan den ledande organisationens visuella system avgör placering.

Till toppen