Sveriges Ingenjörer

Logotyp

Det finns många tankar bakom Sveriges Ingenjörers logotyp. Formen av en stjärna symboliserar att vi vill vara en ledstjärna för våra medlemmar. Samtidigt förknippas också stjärnor med synlighet och styrka, vilket vi strävar efter som debattör och opinionsbildare.

Logotypen ska också symbolisera ingenjörskonsten i fråga om kreativitet och innovationskraft. Symbolens enskilda prickar symboliserar varje individ som bidrar till helheten och färgerna syftar till vår mångfald.

Så används logotypen

Huvudsakliga förhållningssätt till logotypen:

 • Använd den primära logotypen.
 • Logotypen ska användas i färg.
 • Placera logotypen mot en vit bakgrund, den får inte placeras direkt mot ett fotografi, rörlig bild eller en annan färg än vitt.
 • Logotypen ska vara centrerad.
 • Logotypen ska vanligtvis placeras under allt annat innehåll i en enhet, i sammanhang där logotypen är ensam kan den även placeras centrerad vertikalt.
 • Var försiktig med hur stor logotypen görs, den ska vara tydlig och läsbar men inte dominerande.
 • Förändra aldrig logotypen på något sätt. Gör inga tillägg till den.
 • Runt logotypen ska det alltid finnas en frizon där inga andra grafiska element, bilder eller texter får placeras. Se bild för angivna mått. Frizonen kan vara större än de angivna måtten.

Undantag för logotypen

 • Den alternativa logotypen används endast i undantagsfall där det inte är möjligt att använda den primära, som till exempel på en profilprodukt. Undantagsfallen ska alltid godkännas av grafiskt ansvarig innan den används.
 • På roll-ups och i DOOH kan logotypen placeras överst för att alltid vara synlig.
 • I vertikala enheter kan logotypen placeras längst till höger eller vänster.
 • Behöver logotypen placeras mot svart eller en annan färg så ska det göras i samråd med grafiskt ansvarig.
 • I vissa fall när fullfärgslogotypen inte fungerar används en alternativ logotyp i svart eller vitt.
 • Logotypen kan även användas i grått eller annan färg om logotypen till exempel visas i ett sammanhang med flera andra logotyper där de alla får samma monokroma behandling.

Frikopplad symbol

I vissa specifika sammanhang så kan symbolen frikopplas från ordbilden. Det gäller till exempel i sociala medier som Facebook, Twitter och som favikon i browserns sökfönster. Symbolen kan endast frikopplas och användas i den färgade versionen.

Till toppen