Sveriges Ingenjörer

Tillämpningar

Här finns exempel på hur den visuella identiteten kan tillämpas för olika enheter.

Banner

I banners använder vi en svart knapp. Anpassa knappen efter texten. Call-to-action ska vara kort och kärnfull. Knappen har liten marginal och lätt rundade hörn.

Rollup

Affischer

Som affischen i exemplet visar placerar vi inte bilder utfallande utan med vita marginaler som är omkring 5 procent av enhetens bredd. Text och logotyp ligger centrerade under bilden. Ett undantag då vit ram inte behövs är när enheten publiceras i en kontext där vi vet att den ligger mot vit bakgrund.

Till toppen