Sveriges Ingenjörer

Brandbook

Sveriges Ingenjörers brandbook är en manual, framtagen för att bidra med vägledning för alla som arbetar med varumärket. I manualen hittar du information och riktlinjer för hur varumärket ska byggas.

Sveriges Ingenjörer som varumärke

Här hittar du också olika verktyg och tillämpningar för att kunna kommunicera på ett tydligt och konsekvent sätt. Genom en gemensam syn på varumärket som utgår från manualen kan vi tydligare kommunicera vilka vi är och vad vi vill uppnå, och bygga vårt varumärke.

Vårt varumärke

För att behålla nuvarande medlemmar och kunna konkurrera om nya är det nödvändigt att skapa trovärdighet och igenkänning av varumärket. Ingenjörerna ska känna igen oss och kunna särskilja oss från andra fackförbund.

Mer om vårt varumärke

Kommunikativa riktlinjer

Tillsammans med varumärkesplattformen och de grafiska riktlinjerna utgör de kommunikativa riktlinjerna grunden för Sveriges Ingenjörers kommunikation.

Mer om riktlinjer

Grafisk profil

Den grafiska profilen är till för att underlätta arbetet såväl internt för medarbetaren som externt för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer.

Mer om grafisk profil

Bildmanér

Våra bilder ska förmedla ingenjörernas verklighet. De ska uppfattas som autentiska och dokumentära, inte arrangerade.

Mer om vårt bildmanér

Koncept

Med vårt koncept vill vi bidra med tydlighet – konceptet ska fungera som en engagerande och emotionell dramatisering av förbundet.

Mer om konceptet

Tillämpningar

Här hittar ni olika exempel på hur den grafiska profilen och de kommunikativa riktlinjerna har tillämpats. Syftet är att dessa tillämpningar ska förtydliga användningen av riktlinjerna som bygger varumärket.

Till toppen