Sveriges Ingenjörer

Utveckling i vardagen

Utveckling är så mycket mer än enbart kurstillfällen. På jobbet är det ofta av våra kollegor vi lär oss mest och det gäller även i fackligt arbete. Här finns tips på hur du hittar utveckling i din fackliga vardag.

Träning och utveckling i praktiken

Det praktiska arbetet i vardagen erbjuder möjlighet till både träning och stor utveckling. En bra rutin är att ni när det är möjligt arbetar i par. Då får ni fler vinklar på frågan och kompetensöverföring. Det kan också bidra till att fler inom styrelsen bygger relation med arbetsgivaren och med tiden kan hantera olika sorters frågor.

Följ med fackliga kollegor på exempelvis en förhandling. Genom att du själv ser hur det går till, får du egen erfarenhet och ökad förståelse. Detta kan vara till nytta i uppdraget även om du själv inte kommer att jobba med just denna uppgift.

Introducera nya

Se till att nyvalda förtroendevalda får en bra introduktion till uppdraget. Bland annat är det värdefullt att ha någon erfaren i styrelsen som agerar mentor, som bollplank, visar rutiner, var det finns underlag och inte minst delar med sig av sitt kontaktnät. Samarbetet brukar vara lärorikt också för dig som har mentorrollen.

Gör nya uppgifter

När ni har en nyvald styrelse kommer ni långt med att först prata med varandra innan ni fördelar arbetsuppgifter. Undersök drivkrafter och kunskap så att alla får chans att göra något som engagerar dem. Passa också på att ibland rotera uppgifter, så får ni göra något nytt och öka lärandet.

Tips och erfarenheter – när det passar dig

Dra lärdom av digitalt material med erfarna fackliga kollegor.

I Ingenjörspodden guidar våra experter dig genom fackliga begrepp och situationer, och svarar på frågor om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Alla avsnitt finns på Sveriges Ingenjörer Play

Utöka ditt nätverk

Ta kontakt med andra föreningar på orten och utbyt erfarenheter. Behöver du hjälp med kontaktuppgifter, kan du vända dig till förbundens kanslier.

Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du också träffa förtroendevalda från andra föreningar i din region genom vår distriktsverksamhet. Distrikten skapar forum för erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, arbetsplatsbesök och andra aktiviteter.

Hitta ditt distrikt och läs om verksamheten här.

Aktivitet med styrelsen

Gör saker tillsammans i styrelsen. Att lära känna varandra gagnar både samarbete och lärande. Exempelvis kan ni bjuda in personalchef eller annan arbetsgivarrepresentant som berättar om senaste omorganisationen eller hur de ser på löneprocessen.

Ni kan också tillsammans gå någon av förbundets webbinarier för förtroendevalda. Här hittar du aktuella webbinarier.

Senast uppdaterad 2023-02-02
Till toppen