Sveriges Ingenjörer

Resa i ditt uppdrag

Här bokar du resa för ditt fackliga uppdrag. Samt lathund och dokument för hur du går till väga för att ersättning och de riktlinjer som gäller.

Beställa resa

Alla resor beställs hos BIG Travel. Det färdsätt som är mest praktiskt och ekonomiskt ska alltid användas.

Läs igenom Lathund om resor innan du bokar din resa.

Reseräkning

Om du haft kostnader i samband med resa i din egenskap av facklig förtroendevald ska du fylla i reseräkningen. Skicka in den, tillsammans med kvitton i original som verifierar dina kostnader, till din kontaktperson på kansliet.

Ombokning

Telefon 0771-10 20 20 (vardagar 08:00 - 17:00)
E-post travel@bigtravel.se

Måste du boka om din biljett när BIG Travel har stängt vänder du dig direkt till resebolaget:

SAS
Telefon 0770-72 77 27

BRA
Telefon 071-44 00 10

SJ
Telefon 0771-75 75 75

Tågkompaniet
Telefon 020-44 41 11

Övriga resebolag når du via deras hemsidor.

Pensionsersättning vid centralt uppdrag

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer, fullmäktigeledamot etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst enligt arbetsgivarintyg.

Pension och försäkring

Du är försäkrad i samband med fackliga uppdrag och resor.

Din försäkring
Senast uppdaterad 2023-07-10
Till toppen