Sveriges Ingenjörer

STF verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av en organisations verksamhet under en avgränsad period.

Den kan ofta ha formen av/kallas styrelsens berättelse eller årsberättelse. Just verksamhetsberättelsen som arkivkälla kan fungera som en utmärkt startpunkt för den som vill veta mer om en organisation. Därför har vi här valt att satsa på en mer omfattande digitalisering av detta material:  löpande texter i Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelser åren 1870-1973 har skannats.

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av en organisations verksamhet under en avgränsad period. Den kan ofta ha formen av/kallas styrelsens berättelse eller årsberättelse. Just verksamhetsberättelsen som arkivkälla kan fungera som en utmärkt startpunkt för den som vill veta mer om en organisation. Därför har vi här valt att satsa på en mer omfattande digitalisering av detta material: löpande texter i Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelser åren 1870-1973 har skannats.

Du hittar de skannade verksamhetsberättelserna nedan. Genom dessa digitaliserade arkivkällor kan man få en god överblick över 100 års föreningsverksamhet! Det är verksamhetsberättelsernas beskrivande text (ibland i sammandrag) som har skannats. För en dryg tredjedel av tiden, år 1870-1883 och 1890-1915, har även redogörelsen för föreningens räkenskaper tagits med. Mellan år 1882-1915 liksom några spridda år har verksamhetsberättelserna skannats i form av det utdrag ur styrelsens berättelse som publicerats i Teknisk Tidskrift. Verksamhetsberättelsen från år 1921 saknas.

I arkivförteckningar placeras vanligtvis verksamhetsberättelser under huvudavdelning B. I STF:s arkivförteckning finns verksamhetsberättelser från tiden 1957-1972 redovisade under seriesignum B1b. Vidare kan man finna verksamhetsberättelser för åren 1916-1956 (med luckor åren 1921, 1927 och1934) under seriesignum B1a (Meddelanden från Svenska Teknologföreningen). Verksamhetsberättelser från åren 1871-1915 har ännu inte förtecknats. I den oförtecknade delen av arkivet finns även föreningens organ Teknisk Tidskrift där man kan finna sammandrag av verksamhetsberättelserna liksom löpande rapportering över föreningens verksamhet.

Skapad 2011-06-22. Ändrad 2011-11-17.

Här kan du läsa berättelsernas beskrivande text (vissa år i sammandrag). År 1870-1883 och 1890-1915 ingår även redogörelse för föreningens räkenskaper. År 1882-1915, 1927, 1935 och 1972-1973 återges verksamhetsberättelserna i den form som publicerades i Teknisk Tidskrift. Verksamhetsberättelsen från år 1921 saknas. Verksamhetsberättelserna kan studeras i sin helhet hos TAM-Arkiv.

Till toppen