Sveriges Ingenjörer

Kommunala Företagens Samorganisation, KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och regioner, eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsändringar 2020

I och med att arbetsgivarorganisationerna KFS och PACTA har gått ihop och bildat Sobona så har nya avtal tecknats med Sobona.

De nya avtalen med Sobona börjar att gälla från och med 2022-01-01.

Fram tills 2021-12-31 så gäller samtliga gamla KFS avtal.

Avtalsperioden gäller mellan 2020-04-01 till 2023-03-31 vilket innebär att löneöversynen för 2020 är retroaktiv.

Se de nya avtalen på vår sida för Sobona

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sam Najafian

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-03-24
Till toppen