Sveriges Ingenjörer

Frågor och svar om lön

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som uppkommer i samband med lön.

Allmänna frågor om lön

Det finns flera tillfällen när du kan förhandla din lön, till exempel:

  • I det årliga lönesamtalet
  • När det sker större förändringar i din tjänst, till exempel om ansvarsområden utökas, vid högre ansvar eller större krav
  • När du blir befordrad
  • När du byter jobb

Här får du veta mer om att förhandla lön vid olika tillfällen

Hur mycket andra ingenjörer tjänar, med liknande tjänst, erfarenhet, eller utbildningsnivå är det kortfattade svaret.  

Om du har förtroendevalda, prata med föreningen om hur lönenivåerna ser ut på er arbetsplats, de känner till de lokala förutsättningarna och villkoren. 

I Saco lönesök, vår databas med 74 000 ingenjörslöner, kan du se hur du ligger till jämfört med andra i samma eller liknande yrkesgrupp. Även 90 percentilen i lönestatistiken kanske är en rimlig marknadslön för just dig.

Ta hjälp av lönestatistiken 

Det är en stark efterfrågan på ingenjörer. Med ökade möjligheter till hem- och distansarbete och rekordlåg arbetslöshet för ingenjörer har du ett bra utgångsläge för att både byta jobb och kunna förhandla en bra lön.

Frågor om ingångslön

Ingångslönen har stor betydelse för din framtida löneutveckling. Här får du tips inför första lönen.

Ingångslönen har stor betydelse för din framtida löneutveckling, du ska försäkra dig om att du inte kommer in för lågt. Sveriges Ingenjörer tar varje år fram rekommenderade ingångslöner för nyutexaminerade ingenjörer.

Läs om ingångslön

Dessutom rekommenderar vi att du ska ha restids- och övertidsersättning

Beräkna värdet av övertidsersättning

Ett annat tips inför att du anger ett löneanspråk är att du pratar med de lokalt förtroendevalda (om sådana finns), de har koll på arbetsplatsens löneläge. Det ligger även i deras intresse att nyanställda inte kommer in på för låga löner.

Läs om att förhandla din lön när du får ett nytt jobb

Finns det inte kollektivavtal på arbetsplatsen behöver du begära en högre lön.  För mer information läs vår guide till hur mycket kollektivavtalet är värt .

Vi rekommenderar att du dessutom ser till att få in alla villkor i ditt anställningsavtal, som normalt regleras i kollektivavtal, t ex tjänstepension och olika försäkringar. Vi har tagit fram en checklista för vad som bör finnas med.

Vill arbetsgivaren avtala bort övertidsersättningen så rekommenderar vi minst fem extra semesterdagar och gärna en högre lön.

Frågor om lön vid nyanställning

Ska du börja på ett nytt jobb? Här är våra rekommendationer kring lön och villkor.

Det är ingen fråga som går snabbt att besvara då löneläget på en specifik befattning beror på många olika saker. Till exempel vilket löneläge arbetsgivaren har i förhållande till andra arbetsgivare på orten. Hur lönespridningen ser ut, det vill säga hur arbetsgivaren värderar olika befattningar i förhållande till varandra. För att få veta hur det ser ut hos arbetsgivaren kan du kontakta lokala förtroendevalda om det finns.

För att få veta hur marknadsläget ser ut bland våra medlemmars löner kan du också använda dig av vår lönedatabas Saco Lönesök.

Slutligen är det också viktigt att du gör en översyn av hur väl din kompetens matchar den kravprofil som arbetsgivaren ställt för jobbet du söker eller utför. Ju bättre du uppfyller alla krav desto högre lön är troligtvis arbetsgivaren beredd att betala.

Vi rekommenderar inte att du ska gå med på en provanställning. Detta eftersom det är precis vad det låter som, ett tillfälle för arbetsgivaren att prova dig och din kompetens. Har du arbetat med samma arbetsuppgifter på annan arbetsplats och har bra referenser så ska du inte behöva bevisa din kompetens genom en provanställning.

Med en provanställning kan företaget avsluta anställningen utan att ha ett skäl för det, så dra öronen åt dig om du erbjuds provanställning. Undvik om möjligt att gå från en tillsvidareanställning till en provanställning. Om du trots allt går med på en provanställning, uppmanar vi dig att se till att arbetsgivaren går med på en översyn av din lön när provanställningen övergår till en fast anställning.

Nej, det är inte självklart. Har du kollektivavtal så finns det oftast med att lönerevision ska ske årligen. Om det inte finns i kollektivavtal på arbetsplatsen, se till att det kommer med i ditt anställningsavtal att lönerevision ska ske årligen.

Det är också viktigt att det finns inskrivet en tidpunkt på året när den ska ske. Annars finns risken att den första revisionen sker tidigt år ett och den andra sent år två. Då får du vänta nästan två år på lönerevisionen utan att arbetsgivaren har brutit mot det som står i ditt anställningsavtal.

Vi rekommenderar att du följer vår checklista för anställningsavtal för att veta vad du bör ha med i ditt anställningsavtal.

Om du är osäker står våra rådgivare beredda att hjälpa dig. Kontakta Rådgivningen här.

Det är viktigt att du ser till att villkoren för din rörliga lön står med i ditt anställningsavtal. Om beräkningen av den rörliga delen regleras av en policy hos arbetsgivaren så kan den när som helst förändras utan att du som anställd kan göra något åt det. Vilket till och med kan innebära att du går miste om den rörliga delen av din lön helt.

Nej, det ska du inte – men glöm inte att förklara varför du avstår. En anledning till att du ska avstå är för att du med största sannolikhet behöver skaffa dig en bättre bild av jobbet. Vad förväntas av dig? Hur mycket resor och övertid blir det? Hur mycket ansvar ligger det i befattningen? Har du chefsansvar, över hur många anställda?

Utifrån det du fått veta i en annons är det ofta omöjligt att ha en tydlig bild av hur verkligheten kommer att se ut och innan dess blir det omöjligt för dig att ge en prislapp vad du anser att du är värd per månad. Förklara detta i ditt brev och hänvisa till att du gärna tar en diskussion och dialog om din lön när ni ses vid en intervju.

Frågor om lönesamtalet

Se till att förbereda dig inför lönesamtalet. Här hittar du svar på vanliga frågor.

Det viktigaste är att du förbereder dig. Ett tips är att du gör det löpande under året när du gjort något bra, när du fått beröm för något eller har uppnått en milstolpe – skriv ned det i ett worddokument så att du har det på pränt. Det kan vara både stora och små saker, målet är att du ska kunna berätta om vilket värde du tillför och i vilken utsträckning du har nått de mål du och din chef har satt för dig inför året.

Mål är för övrigt något som är bra att du sätter för dig själv inför lönesamtalet så att du vet vad du vill uppnå och vad du är beredd att gå med på.

Kontrollera hur lönerevisionerna har sett ut de senaste åren, läs också på om kriterierna för lön hos din arbetsgivare och i löneavtalet (kollektivavtalet) för att se vad lönen baseras på och vad som värderas.

Kontakta gärna din lokala akademikerförening då dina förtroendevalda kan ge svar på var ni ligger i lönerevisionen, vilken procent som delas ut i år och vad du ska fokusera på och vad du ska göra om du inte är nöjd.

Om du har bytt tjänst/befattning/fått förändrat ansvar under året bör du erbjudas samtal och lönesättas på nytt i samband med att arbetsuppgifterna förändras. Dock bör den förändringen inte räknas in i potten för den allmänna lönerevisionen. Den nya lönesättningen ska ske löpande under året i samband med förändring.

Samla upp de argument du har använt och utvärdera vilka som fungerade mer eller mindre bra. De bra argumenten är värda att ta med sig till nästa år. Det är lätt hänt att man glömmer exakt vad som sades till nästa år så gör det gärna så snart efter lönesamtalet du kan.

Lämna det personliga hemma. Att du har köpt ny bostad eller liknande har inget att göra med din löneutveckling. Fokusera på din prestation och på vilka sätt du har bidragit till att nå arbetsgivarens mål under det senaste året och hur väl du har uppfyllt de mål du har haft.

Ett tips är att vara obekväm och vänta på att motparten ska göra första draget. Fråga vad de tycker om din prestation och svara på vad de säger. Det är lätt hänt att man själv inleder och då tar upp saker som har varit mindre bra vilket kommer att ligga dig till last under resten av samtalet.

Det kanske viktigaste tipset är att ha en bra attityd och att vara saklig och konstruktiv.

Om du inte är nöjd med samtalet och du och chefen har olika syn på din lön finns några tips här.

Du kan också kontakta vår Rådgivning för att få stöd.

Även om du är på en arbetsplats utan kollektivavtal kan du begära ett extra möte, om du får en ökning du inte är nöjd med, där du kan begära att få veta vad du behöver göra för att nå din mållön till kommande samtal. Det kan även ge en högre lön redan nu. Ofta lönar det sig att inte ge sig. Har du inga lokala förtroendevalda ska du naturligtvis vända dig till oss, och glöm inte att först kolla i Saco Lönesök.

 

Att delta i lönesamtal är inte obligatoriskt från din sida. Men går du inte med på ett så kan chefen sätta en ensidig lön vilket vore olyckligt. Du vet din kompetens och hur bra du är på jobbet. Behöver du bolla din situation och känner att du inte får stöd lokalt, så är du välkommen att ringa vår rådgivningen på 08-613 80 00.

Pottavtal (ramutrymme) innebär en stor risk för dig. Avtalet innebär att du får en summa pengar varje år till lönekostnader där allt ingår, t ex arbetsgivaravgifter, skatter, semesterlön och friskvårdspengar. Om du t ex utnyttjar friskvårdsbidraget så försvinner en del av löneutrymmet för dig. Du kommer inte att kunna se på ditt anställningsavtal hur mycket du får ut varje månad.

Det är en varningsflagga om du blivit erbjuden en icke-fast lön – på ett sätt du aldrig tidigare blivit erbjuden lön. Ska du bli konsult och din lön baseras på ett ramutrymme (pottlön) med många olika faktorer – kontakta oss innan du skriver på. Farorna med denna typ av avtal är att det inte är noga specificerat exakt vad avtalet innebär. Dessutom lägger arbetsgivaren över mycket av arbetsgivaransvaret på dig. Om du får ett förslag som skiljer sig från vanliga avtal med fast eller fast plus rörlig lön, kontakta oss så guidar vi dig. 

Lönegaranti

Här hittar du allmän information om lönegaranti och vad som händer om din arbetsgivare inte kan betala ut din lön.

Om din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en företagsrekonstruktion och inte kan betala din lön kan du ha rätt till statlig lönegaranti.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning från staten för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som avgör om du har rätt till lönegaranti och vilket belopp du i så fall kan erhålla. Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Du kan få lönegaranti i högst åtta månader. Hur länge du kan få lönegaranti beror därför alltså på hur mycket du tjänar.

För att du ska kunna få lönegaranti måste ett konkursbeslut fattas av tingsrätten. Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med ett konkursansökningsförfarande. Kontakta alltså förbundet om din lön uteblir någon längre tid och tänk på att din fordran inte kommer att omfattas av lönegaranti om den är intjänad tidigare än tre månader innan en konkursansökan ges in till tingsrätten.

För att ett konkursförfarande ska inledas krävs det att din lön uteblivit på grund av din arbetsgivares betalningsoförmåga och inte av någon annan orsak. Fråga alltså din arbetsgivare varför din lön dröjer. Skulle arbetsgivaren av något skäl anse att du inte har rätt till den lön du kräver föreligger en tvist som måste lösas innan ett konkursförfarande kan bli aktuellt. Du kan kontakta Sveriges Ingenjörer om du vill ha hjälp att reda ut tvisten.

Innan en konkursansökan kan ges in måste din arbetsgivare normalt delges en betalningsuppmaning och därefter erhålla en veckas betalningsfrist. För att underlätta och påskynda hanteringen är det därför bra om du redan innan du kontaktar förbundet tar fram en kopia av ditt anställningsavtal samt en kopia av din senast erhållna lönespecifikation. Du måste även kunna precisera vilka lönesummor arbetsgivaren är skyldig dig och när dessa rätteligen skulle ha betalats så sätt gärna samman ett mejl eller annan skriftlig redogörelse innan du kontaktar oss där du har preciserat dessa olika poster.

För att du ska ha rätt till lönegaranti måste din fordran ha förmånsrätt.

Förmånsrätt gäller för lönefordringar som du tjänat in tre månader innan en konkursansökan lämnades in till tingsrätten.

Förmånsrätt gäller även för lönefordringar som tjänats in i tiden mellan konkursansökan och tingsrättens beslut om konkurs samt även för lön och uppsägningslön för den första månaden efter konkursbeslutet.

Normalt säger konkursförvaltaren upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist i och med konkursen och arbetstagaren blir arbetsbefriad efter den inledande månaden av konkursen. Eventuellt ytterligare uppsägningslön omfattas i denna situation av lönegaranti som längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Du måste vara aktivt arbetssökande och alltså anmäld till arbetsförmedlingen för att ha rätt till lönegaranti under arbetsbefriad uppsägningstid. Blir du uppsagd bör du alltså omedelbart anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du får lönegarantiersättning för fordran på uppsägningslön endast till den del du inte har nya inkomster som täcker din förlust.

Om du under uppsägningstiden, efter den inledande månaden av konkursen, istället fortsätter utföra arbete anses du arbeta för konkursboet och den fordran du då har anses utgöra en så kallad massafordran som ska betalas av konkursboet.

Semesterlön och semesterersättning intjänad före konkursen har förmånsrätt för vad som är innestående för det innevarande och det närmast föregående intjänandeåret. Äldre sparade semesterdagar ersätts alltså inte genom lönegarantin.

Senast uppdaterad 2023-03-27
Till toppen