Chef Nätverk

Chefsnätverk

Oavsett om du är ny i rollen som chef eller mer erfaren så kan ett nätverk för chefer vara ett stöd. I nätverket får du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Så här fungerar det

Nätverken är ett samarbete mellan flera akademikerförbund inom Saco, vilket innebär att chefer från flera olika branscher och professioner deltar. Det vilket skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av 20-30 personer och de mindre runt 10 personer. Inbjudan till nätverken skickas ut till dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer ungefär en månad innan start. Har du inte fått inbjudan är du välkommen att höra av dig till chef@sverigesingenjorer.se.

Uppstartsmöte

På första uppstartsmötet sätter ni ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas.

Ni föreslår även frågor som ni vill ta upp vid kommande nätverksträffar. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte, men alla deltagare har ett ansvar för att aktivt bidra till nätverkets fortlevnad. Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Ditt engagemang är en viktig förutsättning för att nätverket ska vara levande.

Om chefsnätverken

Chefsnätverken är ett samarbete mellan Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Ingenjörer och SRAT.

Kontakt

chef@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-02-11
Till toppen