Karriär & utveckling

Sök stipendier och bidrag

Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du söka stipendium eller bidrag ur de fonder som förbundet förvaltar. Nu är ansökan öppen för våra stipendier som har sista ansökningsdag 1 oktober.

Fondernas ändamål är olika, och stipendierna har olika syften.
Det kan vara att stödja forskning och projekt inom ett visst område, stimulera examensarbeten, resestipendier eller delas ut som belöning för särskilda insatser. Stipendiater och bidrags-mottagare utses som regel av styrelsen för respektive stiftelse. 

Observera att ansökningsformulären till våra stipendier öppnar tre månader före sista ansökningsdag.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag för respektive fond:

Kamrathjälpsfonden

Understöd till ingenjörer och ingenjörsstudenter i behov att tillfällig ekonomisk hjälp. Det finns också möjlighet att söka bidrag till utlandsstudier.

Understöd till ingenjörer och teknologer

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

Observera att du endast kan skicka in en ansökan per fond. Läs därför igenom de olika kategorierna och välj den som passar ditt ändamål.

1. Understöd till civil- och högskoleingenjörer

som på grund av

• sjukdom
• arbetslöshet
• höga boendekostnader eller
• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer, men medlemmar har företräde.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Till ansökan

2. Understöd till teknologer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och på grund av

• sjukdom
• arbetslöshet
• höga boendekostnader eller
• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober

Till ansökan

3. Studiestipendier till teknologer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Sökande som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år har företräde.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Till ansökan

Herman och Sigrid Nyléns fond

Understöd till examinerade ingenjörer i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Fonden lämnar understöd till examinerade ingenjörer som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Företräde har den som avlagt civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Sista ansökningsdag 1 oktober.

Till ansökan

Bengt Ingeströms stipendiefond

Stöd till tekniskt vetenskapliga projekt och studier inom termisk energiteknik eller fluidteknologi.

Fonden stödjer yngre ingenjörers tekniskt vetenskapliga projekt inom termisk energiteknik eller fluidteknologi. Även studie- och konferensresor och fortsatta studier på magisternivå inom dessa ämnen vid svenskt eller utländskt lärosäte omfattas.

Ansökningarna behandlas och stipendiater utses av styrelsen för Stiftelsen Bengt Ingeströms stipendiefond. För att erhålla stipendium krävs att den sökande är svensk medborgare och medlem i Sveriges Ingenjörer. Av ansökan ska också framgå att projektet/studierna ligger inom fondens ändamål.

Stipendiaterna ska lämna en skriftlig redovisning samt en översiktlig ekonomisk redovisning när projektet (studieresan, studierna) genomförts.

Sista ansökningsdag 10 maj.

Till ansökan

Miljöfonden

Stöd till miljöforskning, examensarbeten, studier och miljöinformation.

Sveriges Ingenjörer delar ut stipendier ur Miljöfonden. Medlen i fonden kommer från fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond.

Miljöfondens ändamål är att stödja och främja forskning, projekt och studier som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Stöd från Miljöfonden kan utgå som

1. Bidrag

Till vetenskapliga forsknings- och utredningsprojekt. Miljöfonden avsätter även medel till strategiska satsningar.

I ansökan ska under ”Kortfattad projektbeskrivning” framgå vilket av delprojekten som ansökan avser vara en del i, eller om ansökan avser ett ytterligare och nytt delprojekt.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Till ansökan om forsknings- och utredningsprojekt

2. Stipendier

För examensarbeten och studier inom miljöområdet.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Till ansökan för examensarbete och studier

Allmänt

Ansökan måste innehålla uppgifter om budget, tidsplan och en tydlig motivering.

Stöd ur Miljöfonden kan endast tilldelas fysisk person, inte ges till företag eller för marknadsföring och produktutveckling. Beslut om beviljande av stöd kan inte överklagas. Besked om bifall eller avslag meddelas under juli månad.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt av fondstyrelsen och övriga personer som styrelsen anlitar för sin bedömning.

Vid frågor kontakta Patrik Björnström via epost Patrik.Bjornstrom@sverigesingenjorer.se.

Understöds- och stipendiefonden

Understöd för medlemmar i Sveriges Ingenjörer i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Som ingenjörsstudent kan du även söka stipendier för studieresor utomlands.

Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Se fondens stadgar och riktlinjer.

Observera att du endast kan skicka in en ansökan per fond. Läs därför igenom de olika kategorierna och välj den som passar ditt ändamål.

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

1. Understöd till examinerade ingenjörer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av:

  • sjukdom
  • arbetslöshet
  • höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

2. Understöd till teknologer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av:

  • sjukdom
  • arbetslöshet
  • höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

3. Stipendier för individuella utrikes studieresor.

Stipendierna tilldelas teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader. Företräde ges sökande som studerar en hel årskurs utomlands.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

4. Stöd till utrikes gruppresor

som teknologerna företar i tredje eller fjärde årskursen och som utgör en obligatorisk del av utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

Stenhagens fond

Fonden lämnar understöd till studenter vid kemiska sektionen på KTH i behov av ekonomisk hjälp.

Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

1. Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

2. Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Sista ansökningsdag 1 mars.

Till ansökan

FAQ

Läs mer ovan på denna sida om de fonder som Sveriges Ingenjörer administrerar.

Skicka in handlingarna med e-post till stipendier@sverigesingenjorer.se. Var noga med att ange vilket stipendium det gäller samt ditt namn och personnummer. 

Fonderna som vi administrerar kräver olika handlingar. Bäst information får du genom att läsa informationen som finns vid varje fond. 

Fonderna har olika krav, och du hittar information om vad som krävs vid varje fond. Det kan också vara olika krav om du är student eller examinerad.

Kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter. Kontrollera storleken på filer du har bifogat. Har du skrivit en lång motivering, skicka den som en fil istället. Har du rätt webbläsare (Chrome, Explorer, Firefox osv.). Går det fortfarande inte, skicka in din ansökan via mejl till stipendier@sverigesingenjorer.se. Alla uppgifter i webbformuläret måste vara med. 

Ansökningsformuläret publiceras tidigast tre månader innan sista ansökningsdagen.

Vi tar tyvärr inte emot ansökningar efter sista ansökningsdagen. 

Det är olika för de olika fonderna, men vi skickar alltid besked till alla som sökt så snart som möjligt.

Senast uppdaterad 2020-01-24