Sveriges Ingenjörer

Tilläggspension för företagare

Även för dig som är företagare är det viktigt att avsätta medel till din pension. En möjlighet att säkra din pesion är ansluta dig till Industrins och Handelns Tilläggspension (ITP) i Alecta, om du tecknar kollektiv- eller hängavtal.

Pensionen är viktig – även för företagare

Om du väljer ITP-plan så har du samma dig villkor som om du vore anställd. Är du över 28 år och tjänar max 390 750 kronor är premien fem till sex procent av din fasta månadslön. För lönedelar därutöver är premien betydligt högre.

En annan möjlighet är att teckna så kallad frivillig ITP i SPP Liv.

Tänk på att det är viktigt att företagets ekonomi klarar försäkringskostnaden. Betalas inte premien i tid överlämnas den nänmligen till inkasso. SPP rekommenderar därför att man väntar med att teckna försäkringen till dess att företaget är stabilt.

Som företagare omfattas du inte av de olika kollektivavtalade försäkringarna. Det gör att du inte automatiskt har samma skydd som anställda vid exempelvis sjukdom och arbetsskada.

Flexibel pensionslösning

Ett annat, mer flexibelt alternativ är att teckna en individuell pensionslösning anpassad efter dina behov och förutsättningar. Då bestämmer du själv hur mycket du ska sätta av till din kommande pension. Du kan sätta av upp till 35 procent av din inkomst, vilket ger dig möjligheten att själv kunna planera din framtid som pensionär.

Senast uppdaterad 2023-04-04
Till toppen