Sveriges Ingenjörer

Examensarbete

Examensarbetet, eller exjobb som det vanligen kallas, ger dig möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper i praktiken och få en bra merit till ditt cv. Vi tipsar och guidar dig.

Hitta rätt exjobb

Eftersom möjligheten finns att uppdragsgivaren erbjuder dig anställning efter ditt exjobb, är det viktigt att söka upp ett företag eller en organisation där du tror att du kan trivas på lång sikt. Fundera på vilka branscher du är intresserad av att jobba inom efter din utbildning och vilka ämnesområden du vill fördjupa dig i.

Lägg också tid och energi på att skriva en bra ansökan. Att hitta och få tag i ett spännande exjobb tar ofta lång tid, så se till att vara ute i god tid.

Ta kontakt

Många arbetsgivare lägger kontinuerligt ut aktuella studentuppdrag och exjobb. Du kan också kontakta företag och organisationer som du själv är intresserad av.

Om du söker ett exjobb som inte har utannonserats behöver du ha en idé om vad du vill göra. Ring upp, eller prata med representanter på en mässa eller arbetsmarknadsdag för att få veta deras behov.

Förbered dig väl:

  • Läs på om företaget eller organisationen.
  • Tänk ut vad du kan bidra med och varför din kompetens är intressant.
  • Formulera varför du är intresserad av att göra ditt exjobb just där.

Om du inte vet vem du ska kontakta, börja med personalavdelningen och fråga efter namn på chefer på lämpliga avdelningar. Ring sedan dessa för att diskutera vad du kan och vilka behov de har.

Ta hjälp av ditt lärosäte

Ta också hjälp av ditt lärosäte. Sök i databaserna efter tidigare exjobb för inspiration. Det finns också möjlighet att göra ditt exjobb direkt på skolan. Kontakta studievägledaren på ditt lärosäte om vilka rutiner som gäller.

Priser och stipendier

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut två priser för examensarbeten.

  • Lilla Polhemspriset för bästa exjobb på civilingenjörsnivå
  • Wimanska priset för bästa exjobb på högskoleingenjörsnivå

Läs mer om priserna här

Du har också möjlighet att söka stipendier för examensarbete eller utlandsstudier, samt bidrag för ökade kostnader som kan uppstå när du gör exjobb.

Sök våra stipendier och bidrag här

Exjobb utomlands

Du kan göra ditt exjobb på ett utländskt företag eller organisation, eller genom en institution som har samarbete med ett utländskt universitet.

Väljer du att göra ditt exjobb utomlands bör du vara medveten om att det krävs ett stort engagemang från din sida. Du bör ordna ditt exjobb åtminstone ett år i förväg.

För mer information, kontakta din studievägledare, kårens internationella sekreterare eller motsvarande.

Tips innan, under och efter exjobb

Det är mycket att tänka på när det är dags för exjobbet. Här har vi samlat några tips om vad du ska tänka på före, under och efter ditt exjobb.

Regler, villkor och rättigheter

Eftersom exjobbet genomförs som en del av din utbildning, har du normalt inte rätt till ersättning. I vissa fall kan ersättning betalas ut för examensarbetet och om ditt examensarbete ingår som en del av ett företags produktion eller om företaget på annat sätt har nytta av det, finns anledning att diskutera ersättning. 

Det är viktigt att du har reglerat vilka villkor som gäller i ett skriftligt avtal. Läs mer om villkor och rättigheter under respektive flik.

Som medlem hos oss har du rätt till rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp i frågor som rör ditt exjobb.

Kontakta Rådgivningen

Checklista för ditt exjobb

  • Reglera villkoren för examensarbetet i ett skriftligt avtal. 
  • Innan du skriver under avtalet – kontrollera med den lokala fackklubben eller med Sveriges Ingenjörers rådgivning att villkoren är rimliga. Det bör t.ex. inte finnas någon vitesklausul i avtalet.
  • Är du anställd under exjobbet har uppdragsgivaren normalt rätt att överta eventuella uppfinningar som du åstadkommer. Du har då viss rätt till ersättning.
  • Är du inte anställd äger du själv eventuella uppfinningar som du åstadkommer. Om du överlåter rätten till uppfinningar bör du avtala om en viss garanterad ersättning.
  • Om du har åstadkommit en patenterbar uppfinning under ditt exjobb – kontakta den lokala fackklubben eller Sveriges Ingenjörer i god tid före tioårsfristens utgång för rådgivning om vad som är en skälig ersättning.

Snabba frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om exjobb

Det finns många olika sätt. Ta själv kontakt med företag, organisationer eller myndigheter, sök utannonserade exjobb, kolla med ditt kontaktnät, använd sociala medier.

Det vanliga är att lärosätet hjälper dig att hitta ett exjobb. Som regel innebär det att du får göra ditt exjobb direkt på skolan. Kontakta ditt lärosäte för att höra vilka rutiner som gäller där.

Eftersom exjobbet genomförs som en del av din utbildning, har du normalt inte rätt till ersättning.

Enligt en undersökning bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar förekommer det i en del fall att ersättning betalas ut för examensarbetet, det brukar röra sig om 1000 kr/högskolepoäng för utfört arbete.

Om ditt examensarbete ingår som en del av ett företags produktion eller om företaget på annat sätt har nytta av det, finns anledning att diskutera ersättning. Ju längre fram i din utbildning du befinner dig, desto mer kvalificerad är du eftersom du i princip är färdig ingenjör.

Examensjobb kan kvalificera dig för a-kassa om du får lön för ditt arbete och ditt avtal uppfyller a-kassereglerna. Kontakta Akademikernas a-kassa eller Sveriges Ingenjörers medlemsservice om du vill veta mer.

Några generella regler för examensarbeten som genomförs på uppdrag av företag eller organisation finns inte. Därför är det extra viktigt att du diskuterar villkoren kring ditt exjobb med uppdragsgivaren innan du påbörjar examensarbetet.

Bäst är förstås att göra ett riktigt bra exjobb och att tala om för din uppdragsgivare att du gärna fortsätter att arbeta där efter examen. Fundera på vad du har för målsättningar och vad du vill få ut av ditt exjobb. Försök sedan sammanföra det med uppdragsgivarens förväntningar och behov för att kunna lyfta fram vad du kan bidra med.

Senast uppdaterad 2023-02-01
Till toppen