För dig som är doktorand eller högskoleanställd

Här hittar du avtal och villkor för dig som är anställd inom högskoleområdet.

Att vara anställd inom högskolan

Ungefär 5 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer är anställda inom högskoleområdet. Vi arbetar för att främja era intressen, både fackligt och professionellt, gentemot departement och myndigheter. Vi har särskilt fokus på arbetsvillkor och lönebildning som är en förutsättning för fortsatt tillväxt inom både forskning och utbildning.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkoren inom högskoleområdet regleras av avtal på olika nivåer, centralt och lokalt. De lokala avtalen bygger på det centrala. Centrala avtal träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket och gäller på alla högskolor. Lokala avtal förhandlas fram mellan den lokala Saco-S föreningen och arbetsgivaren.

Högskolans verksamhet

  • Högskolornas verksamhet regleras genom lagstiftning och avtal
  • Högskolelagen är en separat lagstiftning för högskoleområdet
  • Förordningarna för högskolan är regeringens anvisningar om tillämpningen av högskolelagen
  • Den arbetsrättsliga lagstiftningen gäller förstås också på högskoleområdet

Vanliga frågor om att vara anställd på Högskola

Det allmänna löne- och förmånsavtalet, ALFA, sluts genom RALS-avtalet och är grunden. ALFA innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägnings-tider och andra anställningsvillkor. Delar av detta regleras sedan lokalt. Exempel: semesterfrågor, restidsersättningar.

Arbetstiderna förhandlas för att svara mot den lokala verksamhetens behov. Grunden är förstås arbetstidslagen. Kontakta dina lokala företrädare i Saco-S föreningen för vad som gäller på din arbetsplats.

Lönebildningen ska ske lokalt. Det lokala löneavtalet omfattar alla akademiker på arbetsplatsen. Ramarna för hur det ska gå till finns i det centrala avtalet.

Avtalet RALS ger förutsättningarna för den lokala lönebildningen. För högskolor som är frivilligt anslutna till Arbetsgivarverket gäller avtalet RALB.

För dig som är doktorand

När du är doktorand arbetar du under speciella omständigheter med annorlunda anställningsvillkor jämför med resten av arbetsmarknaden. Självklart finns vi här för dig med hjälp och stöd, du kan dessutom få reducerad avgift under tiden du doktorerar.

Om du redan är medlem i Sveriges Ingenörer och vill ha doktorandavgift behöver du kontakta vår medlemsservice. Vi behöver veta var du doktorerar och under vilken period.

Är du inte redan medlem är du är du välkommen att ansöka om medlemskap. Glöm inte att ange i ansökan var du doktorerar samt under vilken period. 

Här kan du läsa mer information riktad till dig ska bli eller redan är doktorand.

 

Facklig representation på din högskola

På din arbetsplats representeras du av Saco-S lokala förening. Saco-S samlar medlemmar från de Sacoförbund som arbetar inom det statliga området, däribland Sveriges Ingenjörer. Föreningen förhandlar med arbetsgivaren om löner, lokala avtal och enskilda medlemsärenden. Dessutom finns det lokala föreningar för Sveriges Ingenjörer på högskolorna. De arbetar för att bevaka medlemmarnas intresseområden och bistå med rådgivning. Vänd dig till din avdelning i första hand. Här kan du se alla våra lokala föreningar på högskolor med ordförande och din kontaktperson.

Ordförande Saco-S: Mikael Åsman

Kontaktperson: Mikael Åsman

Ordförande Saco-S: Jan Lindér

Kontaktperson: Jan Lindér

Ordförande Saco-S: Martin Selander

Kontaktperson: Magnus Karlsteen

Ordförande Saco-S: Carina Theen

Kontaktperson: Carina Theen

Ordförande Saco-S: Christina Romlid

Kontaktperson: Erik Hedlund

Ordförande Saco-S: Lilli André

Kontaktperson: Lilli André

Ordförande Saco-S: Kristina Hildebrand

Kontaktperson: Kristina Hildebrand

Ordförande Saco-S: Helene Persson

Kontaktperson: Helene Persson

Ordförande Saco-S: Jerry Albihn

Kontaktperson: Lars-Åke Truedsson

Ordförande Saco-S: Karin Kronberg

Kontaktperson: Karin Kronberg

Ordförande Saco-S: Folke Lundberg

Kontaktperson: Folke Lundberg

Ordförande Saco-S: Henrietta Huzell

Kontaktperson: Henrietta Huzell

Ordförande Saco-S: Patriq Fagerstedt

Kontaktperson: Patriq Fagerstedt

Ordförande Saco-S: Hans Edin

Kontaktperson: Hans Edin

Ordförande Saco-S: JanErik Lundquist

Kontaktperson: JanErik Lundquist

Ordförande Saco-S: Mitsuru Suzuki

Kontaktperson: Mitsuru Suzuki

Ordförande Saco-S: Sven Nygård

Kontaktperson: Sven Nygård

Ordförande Saco-S: Annelie Carlsson

Kontaktperson: Teresa Hankala-Janiec

Ordförande Saco-S: Anders Nyström

Kontaktperson: Börje Norlin

Ordförande Saco-S: Elisabeth C Andersson

Kontaktperson: Fredrik Wallin

Ordförande Saco-S: Barbro Sigfridsson

Kontaktperson: Ulla Wideqvist

Ordförande Saco-S: Mikael Palmgren

Kontaktperson: Mikael Palmgren

Ordförande Saco-S: Håkan Lindqvist

Kontaktperson: Risto Järvi

Ordförande Saco-S: Anders Grundström

Kontaktperson: Anders Grundström

Senast uppdaterad 2019-03-07