Högskoleanställd eller doktorand

Här hittar du information för dig som är anställd inom högskoleområdet.

Ungefär 5 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer är anställda inom högskoleområdet. Vi arbetar för att främja era intressen, både fackligt och professionellt, gentemot departement och myndigheter. Vi har särskilt fokus på arbetsvillkor och lönebildning som är en förutsättning för fortsatt tillväxt inom både forskning och utbildning.

Högskolans verksamhet

  • Högskolornas verksamhet regleras genom lagstiftning och avtal
  • Högskolelagen är en separat lagstiftning för högskoleområdet
  • Förordningarna för högskolan är regeringens anvisningar om tillämpningen av högskolelagen
  • Den arbetsrättsliga lagstiftningen gäller förstås också på högskoleområdet

Vanliga frågor om att vara anställd på högskola

Det allmänna löne- och förmånsavtalet, ALFA, sluts genom RALS-avtalet och är grunden. ALFA innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägnings-tider och andra anställningsvillkor. Delar av detta regleras sedan lokalt. Exempel: semesterfrågor, restidsersättningar.

Arbetstiderna förhandlas för att svara mot den lokala verksamhetens behov. Grunden är förstås arbetstidslagen. Kontakta dina lokala företrädare i Saco-S föreningen för vad som gäller på din arbetsplats.

Lönebildningen ska ske lokalt. Det lokala löneavtalet omfattar alla akademiker på arbetsplatsen. Ramarna för hur det ska gå till finns i det centrala avtalet.

Avtalet RALS ger förutsättningarna för den lokala lönebildningen. För högskolor som är frivilligt anslutna till Arbetsgivarverket gäller avtalet RALB.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkoren inom högskoleområdet regleras av avtal på olika nivåer, centralt och lokalt. De lokala avtalen bygger på det centrala. Centrala avtal träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket och gäller på alla högskolor. Lokala avtal förhandlas fram mellan den lokala Saco-S föreningen och arbetsgivaren.

För dig som är doktorand

När du är doktorand arbetar du under speciella omständigheter med annorlunda anställningsvillkor jämför med resten av arbetsmarknaden. Självklart finns vi här för dig med hjälp och stöd, du kan dessutom få reducerad avgift under tiden du doktorerar.

Om du redan är medlem i Sveriges Ingenörer och vill ha doktorandavgift behöver du kontakta vår medlemsservice. Vi behöver veta var du doktorerar och under vilken period.

Är du inte redan medlem är du är du välkommen att ansöka om medlemskap. Glöm inte att ange i ansökan var du doktorerar samt under vilken period. 

Här kan du läsa mer information riktad till dig ska bli eller redan är doktorand.

 

Facklig representation på din högskola

På din arbetsplats representeras du av Saco-S lokala förening. Saco-S samlar medlemmar från de Sacoförbund som arbetar inom det statliga området, däribland Sveriges Ingenjörer. Föreningen förhandlar med arbetsgivaren om löner, lokala avtal och enskilda medlemsärenden.

Läs mer på Saco-S webbplats


Dessutom finns lokala föreningar för Sveriges Ingenjörer på högskolorna. De arbetar för att bevaka medlemmarnas intresseområden och bistå med rådgivning.

Logga in för att se din lokalförening och kontaktperson

Senast uppdaterad 2020-02-11
Till toppen