Nätverk av och för ingenjörer

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk. Ibland uppstår behovet och lusten att mötas i mindre nätverk utifrån intresseområden och situationer i arbetslivet.

Inom Sveriges Ingenjörer finns idag distriktsnätverk, nätverk för kvinnor och nätverk för chefer. Utifrån ditt initiativ och intresse kan även andra typer av nätverk startas.

Sveriges Ingenjörers nätverk är sina egna motorer. Medlemmarna i nätverken ansvarar själva för engagemang och aktiviteter med hjälp av underlag, inspiration och visst stöd, exempelvis vid uppstart, från kansliet. I nätverken kan medlemmarna mötas och utbyta erfarenheter kring arbetslivet och ingenjörsrollen, gå på studiebesök hos spännande företag och utvecklas tillsammans. Nätverken kan också fungera som en viktig ventil där medlemmarna kan ge varandra stöd i frågeställningar som rör karriären och arbetslivet.

Du har möjligheten att bli ingenjörsmentor för en nyanländ ingenjör med utländsk bakgrund. Är du chef kan du delta i ett chefsmentorprogram, där mer erfarna chefer matchas med nyblivna.

Distriktsnätverk

Distrikten är en länk mellan medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation. Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis. Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Distriktsstyrelserna har möjlighet att 

  • skapa forum för erfarenhetsutbyte,
  • delta i det regionala opinionsarbetet,
  • skapa och samordna nätverk,
  • vara aktiv i frågor gällande utbildning, rekrytering och kompetensutveckling.

Här hittar du information om våra distrikt.

Våra nätverksgrupper

Utifrån särskilda behov och önskemål hos medlemmarna kan digitala nätverksgrupper skapas. Här kan du läsa om de nätverksgrupper som finns idag.

Sveriges Ingenjörer erbjuder ett nätverk för skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Den 7 april 2021 klockan 9-11 bjuder vi in till en digital nätverksträff. Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och nätverkande för förbundets skyddsombud och arbetsmiljöombud. Mer information och anmälan kommer.

Om du har frågor om nätverket, kontakta Magnus Skagerfält.

Nätverket kvinnor inom SveBring är till för dig som är kvinna och yrkesverksam brand- och/eller riskhanteringsingenjör samt medlem i Sveriges Ingenjörer och yrkesföreningen SveBring. Nätverket är i första hand digitalt, men medlemmarna kan träffas i samband med branschdagar och konferenser.

Sveriges Ingenjörer - Kvinnor inom SveBring

Vill du starta ett nätverk? Kontakta Lisa Johansson via e-post lisa.johansson@sverigesingenjorer.se eller på telefonnummer 08-613 80 00.

Våra kvinnliga nätverk ger nya kontakter

Som kvinna och ingenjör på en ofta mansdominerad arbetsplats fyller ett kvinnligt nätverk en viktig funktion. Nätverket kan vara en ventil, ett stöd och forum för utveckling. Våra kvinnliga ingenjörsnätverk finns på många orter i landet.

Vad gör nätverken?

Nätverken bidrar till kontakt, lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Aktiviteterna inom nätverken kan handla om att träffas för att diskutera specifika teman, utbyta idéer eller vara av mer social karaktär. Att dela erfarenheter inom gruppen är det centrala. Varje nätverk sätter ramarna för den egna verksamheten och ansvarar för att driva den framåt.

Aktiviteter och ekonomiskt stöd 

Vänd dig gärna med dina idéer och tankar till förbundet då vi kan bidra med inspiration, kontakter och expertis inom flera områden. Kvinnliga nätverk kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter, det kan exempelvis handla om bidrag till föreläsare på tema arbetsliv och karriär. Vid dyrare aktiviteter är det en god idé att söka ytterligare samarbeten för finansiering, till exempel med andra kvinnliga nätverk eller med något av Sveriges Ingenjörers distrikt. Vanligtvis utgår inget stöd till lokalhyror eller förtäring vid nätverksträffar. Om du vill söka bidrag för en aktivitet, kontakta Lisa Johansson.

Senast uppdaterad 2021-09-07
Till toppen