Nätverk av och för ingenjörer

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk. Ibland uppstår behovet och lusten att mötas i mindre nätverk utifrån intresseområden och situationer i arbetslivet.

Inom Sveriges Ingenjörer finns idag distriktsnätverk, kvinnliga nätverk och nätverk för medlemmar som är chefer. Utifrån ditt initiativ och intresse kan även andra typer av nätverk startas.

Sveriges Ingenjörers nätverk är sina egna motorer. Medlemmarna i nätverken ansvarar själva engagemang och aktiviteter med hjälp av underlag, inspiration och visst stöd, exempelvis vid uppstart, från kansliet. I nätverken kan medlemmarna mötas och utbyta erfarenheter kring arbetslivet och ingenjörsrollen, gå på studiebesök hos spännande företag och utvecklas tillsammans. Nätverken kan också fungera som en viktig ventil där medlemmarna kan ge varandra stöd i frågeställningar som rör karriären och arbetslivet.

Du har möjligheten att bli ingenjörsmentor för en nyanländ ingenjör med utländsk bakgrund. Är du chef kan du delta i ett chefsmentorprogram, där mer erfarna chefer matchas med nyblivna.

Distriktsnätverk

Distrikten är en länk mellan medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation. Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis. Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Distriktsstyrelserna har möjlighet att 

  • skapa forum för erfarenhetsutbyte,
  • delta i det regionala opinionsarbetet,
  • skapa och samordna nätverk,
  • vara aktiv i frågor gällande utbildning, rekrytering och kompetensutveckling, samt
  • vara ett nav allmänt i fackliga frågor regionalt.

Här hittar du information om våra distrikt.

Våra digitala Nätverk

Utifrån särskilda behov och önskemål hos medlemmarna kan digitala nätverksgrupper skapas. Här kan du läsa om de digitala nätverk som finns idag.

Sveriges Ingenjörers Arbetsmiljönätverk är ett forum för dig som är medlem i förbundet och jobbar med arbetsmiljö på din arbetsplats. Här kan du lyfta funderingar, diskutera med andra som har samma uppdrag samt få stöttning i din roll och i aktuella frågor.

Sveriges Ingenjörer - Arbetsmiljönätverk

This is Sveriges Ingenjörers network for discussion and support in work life related questions for international engineers working in Sweden. All who are members of Sveriges Ingenjörer, The Swedish Association of Graduate Engineers, can be a part of the network and contribute to it.

Sveriges Ingenjörer - International Engineers in Sweden

Nätverket kvinnor inom SveBring är till för dig som är kvinna och yrkesverksam brand- och/eller riskhanteringsingenjör samt medlem i Sveriges Ingenjörer och yrkesföreningen SveBring. Nätverket är i första hand digitalt, men medlemmarna kan träffas i samband med branschdagar och konferenser.

Sveriges Ingenjörer - Kvinnor inom SveBring

Vill du starta ett nätverk? Kontakta Lisa Johansson via e-post lisa.johansson@sverigesingenjorer.se eller på telefonnummer 08-613 80 00.

Våra kvinnliga nätverk ger nya kontakter

Som kvinna och ingenjör på en ofta mansdominerad arbetsplats fyller ett kvinnligt nätverk en viktig funktion. Nätverket kan vara en ventil, ett stöd och forum för utveckling. Våra kvinnliga ingenjörsnätverk finns på många orter i landet.

Vad gör nätverken?

Nätverken bidrar till kontakt, lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Aktiviteterna inom nätverken kan handla om att träffas för att diskutera specifika teman, utbyta idéer eller vara av mer social karaktär. Att dela erfarenheter inom gruppen är det centrala. Varje nätverk sätter ramarna för den egna verksamheten och ansvarar för att driva den framåt.

Frågeställningar och idéer

Aktiviteter och ekonomiskt stöd 

Vänd dig gärna med dina idéer och tankar till förbundet då vi kan bidra med inspiration, kontakter och expertis inom flera områden. Kvinnliga nätverk kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter, det kan exempelvis handla om bidrag till föreläsare på tema arbetsliv och karriär. Vid dyrare aktiviteter är det en god idé att söka ytterligare samarbeten för finansiering, till exempel med andra kvinnliga nätverk eller med något av Sveriges Ingenjörers distrikt. Vanligtvis utgår inget stöd till lokalhyror eller förtäring vid nätverksträffar. Om du vill söka bidrag för en aktivitet, kontakta Lisa Johansson.

Hur går jag med i ett nätverk?

Hitta nätverken i ditt distrikt i listan över kvinnliga nätverk. Kontakta samordnaren och anmäl ditt intresse. Samordnare för kvinnliga nätverk

Finns det inte plats för nya medlemmar så kontakta Lisa Johansson för eventuell start av ytterligare nätverk i regionen. 

Senast uppdaterad 2018-03-13