Vara medlem

Du utvecklar Sverige, vi utvecklar dig. Nyttja dina förmåner i medlemskapet.

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år, i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs av studentmedlemmarna.

Om Ingenjörsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen prioriterar och säkerställer vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbetar framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling.

Mer om förbundsstyrelsen

Framtidens organisation

Just nu pågår ett arbete med att se över Sveriges Ingenjörers demokratiska organisation. Målet är att skapa mer inflytande och mer engagemang.

Läs om framtidens organisation.

Motioner och medlemsförslag

Alla medlemmar har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. Medlemsförslag är en formell "förslagslåda" för medlemmarna. Förslagen behandlas löpande vartefter som de kommer in.

Läs mer och skicka in

Dokument och kontaktuppgifter

Här hittar du viktiga dokument såsom årsredovisning, styrdokument, valordning etc.

Till våra dokument