Vara medlem

Du utvecklar Sverige, vi utvecklar dig. Nyttja dina förmåner i medlemskapet.

Var med och påverka framtiden

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation. Som medlem väljer du ledamöterna till förbundets högsta beslutade organ, Ingenjörsfullmäktige. Här hittar du information om verksamheten och hur du kan engagera dig och påverka förbundets arbete.

Medlemsförslag och motioner

Medlemsförslag är en formell "förslagslåda" för alla medlemmar. Förslagen behandlas löpande vartefter som de kommer in. Som medlem har du också rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. 

Läs mer och skicka in

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen prioriterar och säkerställer vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbetar framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling.

Mer om förbundsstyrelsen

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år, i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs av studentmedlemmarna.

Om Ingenjörsfullmäktige.

Dokument och kontaktuppgifter

Här hittar du viktiga dokument såsom årsredovisning, styrdokument, valordning etc.

Till våra dokument

Nominera till förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser till personer som gör betydande insatser för förbundet eller samhället.

Nominera här

Till toppen