Vara medlem

Du utvecklar Sverige, vi utvecklar dig. Nyttja dina förmåner i medlemskapet.

Var med och påverka framtiden

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation. Som medlem väljer du ledamöterna till förbundets högsta beslutade organ, Ingenjörsfullmäktige. Här hittar du information om verksamheten och hur du kan engagera dig och påverka förbundets arbete.

Vem vill du se i vår styrelse?

Under årets Ingenjörsfullmäktige ska hela åtta platser i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse tillsättas. Känner du någon som skulle passa bra? Nominera 6 april – 18 maj 2020.

Nominera till förbundsstyrelsen

Motioner och medlemsförslag

Alla medlemmar har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. Medlemsförslag är en formell "förslagslåda" för medlemmarna. Förslagen behandlas löpande vartefter som de kommer in.

Läs mer och skicka in

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen prioriterar och säkerställer vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbetar framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling.

Mer om förbundsstyrelsen

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år, i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs av studentmedlemmarna.

Om Ingenjörsfullmäktige.

Dokument och kontaktuppgifter

Här hittar du viktiga dokument såsom årsredovisning, styrdokument, valordning etc.

Till våra dokument

Nominera till förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser till personer som gör betydande insatser för förbundet eller samhället.

Nominera här